Hoeveel geluid maakt de warmtepomp nu echt?

Van het aardgas af en aan de warmtepomp

Wil je van het aardgas af en kies je voor een warmtepomp, maar hoor je veel ‘lawaai’ over het geluid dat de warmtepomp zou maken? En houdt dit je tegen om een warmtepomp aan te schaffen? Even de feiten op een rij.

Een warmtepomp is een logische stap naar duurzaam verwarmen. De gasmeter loopt minder hard op of er is helemaal geen sprake meer van een gasrekening. Maar….er verschijnen in de media allerlei berichten over het geluid dat de warmtepomp maakt.

Hoeveel geluid maakt een warmtepomp nou echt en waar dien je rekening mee te houden?

Geluid van een warmtepomp

Iedere warmtepomp maakt geluid. Over het algemeen geldt dat geluid door iedereen anders wordt ervaren. Wat voor de een ervaren wordt als ‘veel’ wordt door de ander niet eens opgemerkt. Een feit is wel dat er sprake is van omgevingsgeluid. Of dit storend is, is maar de vraag.

Het geluidsniveau van een lucht/water warmtepomp is afhankelijk van:
- de temperatuur van de buitenlucht samen met
- de gevraagde temperatuur van het CV-water en het vermogen dat hiervoor nodig is.

'Transport' van geluid

Geluid kenmerkt zich door trillingen van de lucht. Hierbij brengt de lucht het geluid verder. Tijdens dit ‘transport’ wordt steeds meer lucht aangezet tot trillen waarbij er steeds meer zgn. trillingsenergie verloren gaat. Met als resultaat dat het geluid wordt gedempt en steeds minder hoorbaar is.

Dus hoe meer lucht ‘aangezet’ wordt tot trillen, hoe eerder het vermogen dempt en het geluid vermindert.

Zet hem op de goede plek

De plek waar de warmtepomp wordt neergezet is belangrijk voor de hoeveelheid geluid, die wordt geproduceerd. Bijvoorbeeld een warmtepomp, die geplaatst wordt in een hoek met wanden of onder een dak, maakt meer geluid dan een warmtepomp geplaatst tegen een wand met vrije ruimte eromheen óf vrij opgesteld zonder wanden. In het laatste voorbeeld wordt veel lucht snel in trilling gebracht en zwakt hierdoor het snelst af.

Dus afhankelijk waar je de warmtepomp plaatst, is de geluidsdruk meer of minder.

Hij kan dus het beste op een vlakke, stabiele ondergrond worden geplaatst zonder wanden in de buurt.

Winter vs. zomer

Het geluid van de warmtepomp is sterk afhankelijk van de buitentemperatuur. In de winter kan het voorkomen dat de warmtepomp meer geluid maakt. Dit komt omdat hij harder moet werken om je woning op de juiste temperatuur te krijgen. De bewegende onderdelen –de ventilator en compressor - draaien harder waardoor meer geluid hoorbaar is. Bij een warme dag – en dat is al bij >5?C - is dit niet het geval en is er minder geluid.

Afhankelijk van de verschillende weersomstandigheden ontstaan dus andere geluidswaarden, die bijna niet na te bootsen zijn in een testomgeving. Zo levert een geluidstest in juni andere resultaten op dan een geluidstest in december.

ATAG en geluidsbeperkende maatregelen

In Europa is een maximaal geluidsvermogen van de warmtepomp vastgesteld. De warmtepomp van ATAG - de Energion M - voldoet aan alle Europese criteria. Bij de ontwikkeling is er veel aandacht besteed aan het zoveel mogelijk wegnemen van geluid.

De stille werking wordt gerealiseerd door het speciaal gevormde  - geluid reducerende - ventilatorblad. Daarnaast vermindert de compressor belangrijke trillingen. Hoe? De compressor draait in zgn. ‘tegenfase’. Dit betekent dat geluidspieken en –trillingen worden afgevlakt.
Het geluidsniveau is te vergelijken met het geluid dat je hoort in een stille straat, een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Vergelijkbaar met een zacht spelende radio (40 dB) en een normaal gesprek (60 dB) in. Het geluid valt hierdoor meestal weg in de zgn. omgevingsgeluiden. 

Extra geluidsreductie

Bovendien is het mogelijk de warmtepomp zo in te stellen dat de warmtepomp 3 dB(a) stiller is. Deze vermindering wordt ervaren als een halvering van het geluid.
Alle genoemde maatregelen zorgen ervoor dat de ATAG Energion M de stilste in zijn klasse is.

Ga altijd voor een goed advies

Laat je goed informeren, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. De ATAG SelectDealer kijkt met je mee en biedt de beste oplossing voor jouw situatie om op een energiezuinige- en duurzame manier de woning te verwarmen.