Duurzaam verwarmen; dit zijn de mogelijkheden

Hoe gaat de energietransitie eruit zien? Het is een vraag die velen bezighoudt. Intergas Verwarming legt uit wat volgens hen de mogelijkheden zijn.

Het is bekend dat we in Nederland willen overschakelen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, naar duurzame energiebronnen. Dit gebeurt omdat er nieuwe klimaatdoelen zijn gesteld maar uiteraard ook vanwege de aardbevingen in het aardgaswingebied. De doelstelling is dat er in Nederland in 2030 49% minder CO2 moet worden uitgestoot dan in 1990 het geval was. Een behoorlijke klus als je bedenkt dat op dit moment in Nederland, als belangrijkste bron voor het verwarmen van woningen en tapwater, ongeveer 7,7 miljoen huishoudens op het aardgasnetwerk zijn aangesloten.

Verschillende warmte-oplossingen

Juist omdat deze overgang van aardgas naar alternatieve energievoorzieningen erg groot is, vinden we bij Intergas dat het verstandig is om in de komende decennia in te zetten op diverse warmte-oplossingen naast elkaar. Zo zijn veel woningen in Nederland niet zomaar geschikt voor warmtepompen, hier zouden dan eerst grote investeringen gedaan moeten worden. De vraag is dan ook of dit verstandig en rendabel is. Waterstof of biogas via het bestaande gasnetwerk (dat er 'toch al ligt') zou dan veel verstandiger zijn.

Daarnaast zijn wij van mening dat Nederland op korte termijn er nog niet aan toe is om over te gaan naar het volledig elektrisch verwarmen van woningen. Hiervoor zou namelijk de complete elektriciteitsinfrastructuur omgebouwd moeten worden.

Wat kan er dan wel?

Nieuwe cv-ketels zullen gecombineerd moeten worden met een duurzaam systeem, bijvoorbeeld een warmtepomp. Er zijn diverse soorten warmtepompen; een all electric warmtepomp is volledig gasloos en draait volledig op elektriciteit. Een hybride warmtepomp schakelt om het tapwater te verwarmen en bij erg koude dagen nog over op gas. Daarnaast denken we bij Intergas dat er, zeker de komende jaren, ook nog een rol blijft bestaan voor de cv-ketel. Deze is en blijft nog zeker een generatie lang een betrouwbare warmtebron met een enorm hoog rendement.

Alternatieven voor bestaand aardgasnet

Daarnaast kunnen, zoals gezegd, biogas en waterstof goede en rendabele alternatieven zijn. Biogas omdat het een duurzame energievorm is en je bij het transport ervan gebruikmaakt van dezelfde infrastructuur. Voor een deel van de woningen in Nederland kan ook waterstof een prima drager zijn van duurzame energie. Waterstof heeft als voordeel dat het zowel lokaal kan worden opgewekt, maar ook door de de fijnmazige infrastructuur van het Nederlandse aardgas kan worden getransporteerd.

Welke producten van Intergas sluiten hierop aan?

Intergas heeft verschillende producten die prima aansluiten op alle plannen voor de toekomst en die duurzaam verwarmen als uitgangspunt hebben:

Intergas Xource
De Intergas Xource is een all-electric warmtepomp bestaande uit een binnenunit, buitenunit (monobloc warmtepomp) en een voorraadvat. De Xource zorgt voor de koppeling en aansturing tussen de warmtepomp, de CV en watervoorziening.

Daikin Hybride
De Daikin-Intergas hybride is de totaaloplossing voor zowel verwarming als warm tapwater. Dit unieke verwarmingssysteem bestaat uit een warmtepomp en buitenunit van Daikin en een HR-ketel van Intergas.

Hybride Monobloc
In deze hybride totaaloplossing wordt voor het verwarmen en het leveren van warm water van woningen het Monobloc 4kW van Daikin gecombineerd met een speciale Intergas Kombi Kompakt HReco 30 of 36.

Intergas Xtreme
De Intergas Xtreme is onze nieuwste cv-ketel. In de Xtreme toestellen van Intergas gaan prestaties, intuïtieve bediening, een eigentijds design en een extreem hoog rendement op warmwater hand in hand.