Speedheat verwarmingselement

Het vermogen van het Speedheat verwarmingselement is met 6 of 8 Watt per meter (W/m) ruim de helft lager dan de gemiddelde 16 W/m in de markt.

Bij vloerverwarming wordt je warmtebehoefte teruggerekend naar het vermogen per vierkante meter vloeroppervlak. Door steeds betere isolatie is de hoeveelheid warmte die nodig is steeds lager geworden. In veel gevallen ligt dit tussen de 50-70 Watt per vierkante meter (W/m²) en zelfs lager.

Bij elektrische vloerverwarming geldt: hoe hoger het vermogen per meter verwarmingselement, hoe groter de onderlinge afstand waarmee je het element moet aanleggen. Omdat die afstand vaak vastligt wordt in de praktijk al snel te veel vermogen geïnstalleerd.

Is dat erg? Ja, het zorgt voor een ongelijkmatigere opwarming. Dat is slecht voor de woonvloer (PVC, parket, laminaat), biedt ook minder warmtecomfort en heeft onnodige gevolgen voor de aansluitingen in de meterkast.

Al jaren kiest Speedheat bewust voor een lager vermogen per meter. Het grote voordeel: zij kunnen twee keer zoveel elementen installeren bij dezelfde warmtebehoefte! Daardoor worden de vloer en de hele ruimte veel gelijkmatiger opgewarmd.

Bij Speedheat bepaalt de installateur bovendien de afstand tussen de lussen zelf. Hij berekent de warmtebehoefte van het vertrek, bepaalt zelf welk type element, met welke onderlinge elementafstand rekening gehouden moet worden en hij installeert dat op maat. Bijkomend voordeel is dat het laagvermogen verwarmingselement veel dunner is en het ligt dichter aan het oppervlak.