Foto: 2016/mechanisch-ventileren.jpg

Voordelen van mechanisch ventileren

Inmiddels zijn we er allemaal van op de hoogte hoe groot het belang is van een goede huisventilatie.

Een slecht gelucht huis ruikt muffig, heeft een onaangenaam, klam aanvoelend, leefklimaat en in het slechtste geval vertonen tegelvoegen, muren en planfonds zwarte schimmelvlekken. De makkelijkste manier om de luchtkwaliteit in huis op een gezond peil te houden is door het openzetten van een beluchtingsrooster en/of raampje. Waar we dan wel op dienen te letten is dat we dat niet beperken tot een plaats, maar zowel aan de voor als achtergevel of boven én beneden, iets openzetten. Voor een goede beluchting moet er zich namelijk ook een luchtstroom kunnen ontwikkelen. Het enkel en alleen toevoegen van verse lucht is niet voldoende om een woning droog te houden. We dienen wel degelijk ook door te tochten.

Constante circulatie van verse lucht

Met mechanische ventilatie heb je geen hinder meer van vocht, koude tocht in de nek of een onvoldoende afvoer van vervuilde lucht. Bij de bouw van een woning worden de luchtkanalen van een ventilatiesysteem zodanig aangebracht dat alle vertrekken op een goede manier geventileerd kunnen worden. Ga maar na: zelfs wanneer je toilet onder de trap zit en dat is vaak een plaats waar we geen raampje hebben, is ze voorzien van een luchtkanaal. De motor bij de lucht in- en uitlaat van het buizensysteem zorgt er vervolgens voor dat je huis zonder dat je er iets van merkt continu wordt ontdaan van vervuilde lucht. Afhankelijk van de uitvoering die er in de woning geïnstalleerd is, kan een een mechanisch ventilatiesysteem alleen lucht afzuigen, je dient dan toch ergens een roostertje of raampje open te houden, maar er zijn ook systemen die zelf de in het huis aanwezige lucht verversen.

Goede ventilatie goed voor welzijn én portemonnee

Een van de grotere voordelen van mechanisch ventileren is wel het effect op onze gezondheid. Volgens een onderzoek, dat dateert uit 2009 en uitgevoerd werd door VROM/WMMI, hebben mensen met een mechanisch ventilatiesysteem minder last van gezondheidsklachten dan mensen die dat niet hadden. Er werd gemeten op klachten als keelpijn, irritatie van contactlenzen en huidklachten. Een ander niet onbelangrijk voordeel van mechanische ventilatie zijn de energiekosten die je ermee omlaag brengt. Het draaien van het ventilatormotortje kost bij lange na niet zoveel energie als het warmteverlies wat je hebt bij het continu openhouden van beluchtingsroosters en/of ramen. Een belangrijke voorwaarde om het mechanisch ventileren is echter wel dat het circuit en eventuele filters regelmatig schoongehouden worden. Stof en vuil vragen meer energie van de motor en hebben tevens een nadelige invloed op de luchtgesteldheid in de woning.

Reacties