DucoBox Energy Premium

Ideaal voor toepassing in de energieneutrale woning zorgt de DucoBox Energy Premium met warmteterugwinning voor een stille en intelligente werking.

Het neusje van de zalm inzake energiezuinigheid én akoestisch comfort

Ideaal voor toepassing in de energieneutrale woning van de toekomst zorgt deze vraaggestuurde balansventilatie-unit met warmteterugwinning dankzij een automatische inregeling en geïntegreerde 2-zoneregeling voor een uiterst stille, intelligente én energiezuinige werking.

Energiezuinigheid wordt een steeds belangrijker gegeven. Zeer energiezuinige passiefwoningen zullen steeds vaker in ons straatbeeld verschijnen. In de strijd tegen de aanscherping van de energienormen kan de nieuwe DucoBox Energy Premium  een belangrijk wapen vormen. Met alle technologie die is vervat in deze ventilatiebox, wordt de DucoBox Energy Premium meteen aangezien als voorloper in de markt van balansventilatie met warmteterugwinning. Het is dan ook de combinatie van drie specifieke kenmerken die de DucoBox Energy Premium zo uniek maakt.

 

Energiezuinigheid troef!

De productbenaming van de DucoBox Energy Premium is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Een uiterst energiezuinige werking vormde immers een essentieel aspect bij de ontwikkeling. Door de ventilatie-unit standaard van een geïntegreerde 2-zoneregeling met vraagsturing te voorzien - wat maakt dat alle intelligentie dus achter het deksel vervat zit, kan er nog beter gescoord worden op het gebied van energie-efficiëntie.

In concreto betekent dit dat er een dag- én nachtzone op basis van CO2, vocht en tijd (voorgedefinieerde tijdstippen) wordt gehandhaafd. Het systeem volgt als het ware de bewegingen van de bewoner in de woning en zal hierdoor automatisch via sensoren bepalen op welk moment er dient te worden geventileerd. Wordt er bijvoorbeeld een CO2-detectie overdag in de woonkamer waargenomen? Dan zal de DucoBox Energy automatisch in deze zone meer lucht toevoeren tot de toestand opnieuw genormaliseerd is. Op dat moment blijft de zone in de slaapkamer in laagstand. Het omgekeerde principe geldt dan ook gedurende de nacht.

Stilste toevoergeluid in de markt

Maar ook aan het akoestische comfort voor de bewoner is gedacht, want hoe vaak gebeurt het niet dat de stekker uit het ventilatiesysteem wordt getrokken? Met de DucoBox Energy Premium behoort dit voortaan tot het verleden. Dankzij diverse inspanningen om het geluidsvermogen minimaal te houden zoals de geïntegreerde 2-zoneregeling, een gunstige positionering van de ventilatoren, en het gebruik van hoogwaardig dempend materiaal kan Duco zwart op wit (55 dB bij 325 m³/u) aantonen dat de DucoBox Energy Premium  zich effectief de ‘stilste WTW-unit van Europa’ mag noemen. Die cijfergegevens zeggen u waarschijnlijk niet zoveel, maar neem het van ons aan: met de DucoBox Energy Premium kunt u écht op de beide oren slapen!