Breng Buiten Binnen

Natuurlijke ventilatie zorgt ervoor dat frisse buitenlucht via de gevel naar binnen komt, want de kortste weg is de meest gezonde: Breng Buiten Binnen.

Gezond ventileren met systeem C
Hoe kan verluchting best aangepakt worden? "Wat telt is verse lucht rechtstreeks van buiten naar binnen brengen. Want daarmee verdun je de concentratie van vervuilde stoffen. De verse lucht die voortkomt uit een ventilatiesysteem C wordt vaak beter onthaald door het menselijk lichaam. Hoe dat komt is puur psychologisch. Frisse lucht die via kanalen de leefruimtes bereikt, kan anders ervaren worden dan lucht die via de raamroosters binnenkomt. Frisse lucht via roosters is compacter. Daardoor bevat de lucht meer eenheden zuurstof en reageert het menselijk lichaam beter op frisse dan op voorverwarmde lucht zoals bij een systeem D. De kwaliteit van de aanvoerlucht bij balansventilatie (systeem D) is echter minstens gelijkwaardig. Belangrijk is dat er continu geventileerd wordt 24 op 7, ook wanneer er zich niemand in de ruimte bevindt.

CO2 meten is weten
Hoe weet je nu dat er genoeg verse lucht toegevoerd wordt? Een handige maatstaf is de concentratie CO2 in de lucht. Die concentratie moet onder de 800 ppm liggen en kan je makkelijk meten met een CO2-meter. Door het toepassen van een vraaggestuurd ventilatiesysteem wordt het binnenklimaat aanzienlijk beter. De kwaliteit van de lucht wordt dan constant in de gaten gehouden door middel van sensoren. Bij te hoge concentraties vocht en CO2 wordt de lucht automatisch ververst.

Hoe we bij DUCO die CO2-concentratie meten?
Simpel, met boxsensoren en stijlvolle ruimtesensoren in wit en zwart. Die communiceren draadloos met de centrale ventilatie-unit zodat het afvoerdebiet automatisch gereguleerd wordt in alle droge en natte ruimtes. Het voordeel is dat de ruimten die leeg zijn, niet onnodig worden geventileerd. Ruimtes met een hogere bezetting worden juist meer geventileerd. DUCO‘s slimme vraagsturing levert tot 40% minder verbruik op verwarming op. De meerinvestering van vraaggestuurd ventileren ten opzichte van centraal ventileren laat zich hierdoor in ongeveer drie jaar terugverdienen. Door deze slimme vraagsturing gaat het toevoerrooster TronicTop 50 automatisch open en dicht. Ventileren gebeurt enkel waar en wanneer nodig en bovendien volledig geruisloos. Comfort gegarandeerd dus!

Ventileer 24 uur per dag
Het is belangrijk dat een ventilatiesysteem nooit uitgeschakeld wordt. Ook als er maar weinig mensen in een ruimte aanwezig zijn en de CO2-concentratie onder de 800 ppm ligt, kunnen er nog schadelijke luchtpartikels, zoals het coronavirus, in de lucht aanwezig zijn. Het is dus belangrijk om te blijven ventileren.

Slaap op beide oren
Luidruchtige ventilatiesystemen behoren bij DUCO tot de verleden tijd. Met eender welke DucoBox slaap je op beide oren. De DucoBox Silent Connect heeft een minimaal geluidsvermogen van minder dan 27 dB in leefzones. Bij dit type is er bovendien de keuze tussen enerzijds boxsensoren of ruimtesensoren, allebei op basis van CO2- en/of vochtmetingen. De DucoBox Energy Premium is bovendien het stilste systeem D in de markt met een geluidsvermogen van 55 dB bij 325 m3/h.

BENG proof!
Sinds januari 2021 werden ‘BENG-woningen’ de norm. Zo’n BENG-woning verbruikt zo weinig mogelijk energie voor ventilatie, koeling en sanitair warm water. Met het complete gamma van intelligente ventilatieroosters en het DucoTronic System, een vraaggestuurd natuurlijk ventilatiesysteem, behaalt DUCO de laagste reductiefactor in de markt! De elektronisch gestuurde Tronic-roosters worden gekoppeld aan het DucoTronic System. Het ventilatierooster opent en sluit automatisch op basis van CO2- en temperatuurmetingen. Deze slimme vraagsturing zorgt voor een optimaal comfort en energiezuinige werking van het ventilatiesysteem.