Het belang van een NEN rapport

NEN meetrapport geeft inzicht in oppervlakken

26 Augustus 2019

Of je nu een huis wilt kopen of huren, je wilt precies weten hoe groot het oppervlak is dat je kunt gebruiken. Alleen een oppervlakcijfer van de hele woning is niet voldoende; je wilt immers ook graag weten hoe groot de afzonderlijke kamers zijn, zodat je beter kunt inschatten of het huis groot genoeg is om aan jouw behoeftes te voldoen. Ben je de verkopende partij of de verhuurder van de woning, dan zijn dit cijfers waar die je moet kunnen aanbieden in je advertentie of brochure. Maar hoe laat je deze zaken professioneel doormeten? Met een NEN 2590 meetrapport!

NEN meetrapport geeft inzicht in oppervlakken

Een NEN 2580 meetrapport geeft je helder inzicht in het aantal vierkante meters van een pand. In zo’n NEN rapport staat wat het gebruiksoppervlak is van het pand, evenals het eventuele verhuurbare vloeroppervlak. Daarnaast krijg je het netto vloeroppervlak (het bruikbare deel van de vloer) en het bruto vloeroppervlak (dat is inclusief het deel van de vloer dat onder de muren ligt). Op basis van de metingen word je ook voorzien van handige plattegronden in zowel 2D als 3D.

Twee manieren van totstandkoming NEN 2580 meetrapport

Er zijn twee manieren waarop zo’n NEN 2850 meetrapport tot stand kan komen. Het is uiteraard mogelijk om de metingen op locatie te laten verrichten door professionals. Heb je echter beschikking over maatvoeringstekeningen inclusief gevel- en zijaanzichten waarvan je zeker weet dat deze correct zijn, dan is het mogelijk om deze aan te leveren. Het meetrapport wordt dan met behulp van deze gegevens opgesteld. Uiteraard is deze laatste optie de goedkopere optie. Verder is de prijs van een NEN 2580 meetrapport ook afhankelijk van het aantal vierkante meters van het pand.

Verschillende situaties waarbij een meetrapport van pas komt

Er zijn verschillende situaties waarin je een NEN 2580 meetrapport nodig kunt hebben. De precieze afmetingen zijn bijvoorbeeld van belang wanneer een pand getaxeerd moet worden. Verhuur je een woning, dan kan de huurprijs mede gebaseerd worden op het meetrapport. Ook wanneer de waarde bepaald moet worden voor de WOZ bieden de cijfers een belangrijke ondersteuning. Wanneer de huurprijs herzien moet worden, komt een NEN meetrapport eveneens goed van pas. Ga je een pand splitsen zodat deze door meerdere huurders gebruikt kan worden, dan is voor het verdelen van gemeenschappelijke ruimten en kosten zoals servicekosten een meting erg handig.

Bij verhuren, kopen en verkopen

De informatie kan in een NEN 2580 meetrapport kan je dus helpen bij het verhuren, kopen of verkopen van een woning of bedrijfspand. Het helpt je om het maximale uit je huurprijs of verkoopprijs te halen, wanneer jij de aanbiedende partij bent. Ben je de koper, dan is het vooral de bank die het meetrapport wil om mee te nemen in haar oordeel of je prijs die jij met de koper overeengekomen bent wel een juiste afspiegeling van de waarde van het pand is. Dat is nodig om een hypotheek te kunnen krijgen.