Hoe ziet de toekomst er uit voor de huizenmarkt?

In de afgelopen jaren kwam de huizenmarkt regelmatig naar voren in het nieuws.

19 November 2020

Zo kregen starters het steeds lastiger bij het vinden van een geschikte woning, bleek een PFAS-crisis ervoor te zorgen dat de bouw van veel nieuwe woningen een tijd stil bleef liggen, enzovoorts. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? Zet de trend van schaarste op de woningmarkt zich voort, of komt hier in de komende tijd verandering in? Het zou met name voor starters een fijne ontwikkeling zijn. Zij hebben doorgaans niet het spaargeld om ver boven de vraagprijs te kunnen bieden.   

De stijgende woningprijzen zie je onder meer bij het opvragen van de WOZ waarde van woningen die te koop staan. Deze waarde ligt vaak veel lager dan de vraagprijs. Iets wat te verklaren valt door het feit dat de WOZ waarde eenmaal per jaar wordt vastgesteld op basis van de waarde uit het voorgaande jaar. Bij Kadasterdata.nl vraag je eenvoudig de waarde van een huis op.

Overbieden is heel gebruikelijk geworden

Waar voorheen vaak onderhandeld werd over de prijs van een woning, is daar tegenwoordig geen sprake meer van. Huizen worden steeds vaker op inschrijving verkocht. Dit betekent dat geïnteresseerden direct een eindbod moeten doen, om kans te maken op de woning. Blijkt iemand anders meer geboden te hebben of eenzelfde bod te hebben gedaan tegen betere voorwaarden? In dat geval houdt het op en zal je op zoek moeten naar een volgende beschikbare woning. Het overbieden is met name voor starters onplezierig. Zoals eerder werd aangehaald, hebben zij het spaargeld niet om ver boven de vraagprijs te gaan zitten met hun bod.

Zelf een woning laten bouwen of een nieuwbouwproject

Doordat starters steeds vaker overboden worden bij de aankoop van een woning, wijken zij uit naar een nieuwbouwproject of bijvoorbeeld een losse kavel. Hier kunnen zij vervolgens zelf een woning op bouwen. Gegevens van het Kadaster online inzien kan helpen bij het inschatten van de haalbaarheid van zo’n project. Is het kavel groot genoeg om jouw woning te kunnen realiseren? Voordeel van een dergelijk (nieuwbouw)project is het feit, dat niet boven de vraagprijs geboden hoeft te worden. Het maakt een nieuwbouwwoning vaak aantrekkelijker voor starters dan een bestaande woning.

Hypotheekrente nog altijd zeer laag

Niet alleen wordt er veel boven de vraagprijs geboden, ook is de hypotheekrente nog altijd historisch laag. Het maakt dat geld lenen ontzettend goedkoop is! Iets wat mensen aanzet tot de aankoop van een nieuwe woning. Verwacht wordt dat de hypotheekrente in de komende jaren iets zal stijgen. De vraag is echter of dit direct van invloed is op de huizenmarkt, of dat het effect pas later merkbaar is.

Reacties