Foto: Db_duurzaam

Eerste twaalf geldverstrekkers verankeren verduurzaming binnen hypotheekadvies

Vanaf 17 december werken de eerste twaalf geldverstrekkers met nieuwe informatievelden bij een hypotheekaanvraag

Hierin geven adviseurs aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de ordeis gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en zo ja op welke wijze hij dit financiert. Door de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens ontstaat een beter beeld van verduurzaming in de woningmarkt en kan hier door aanbieders en intermediairs beter op worden ingespeeld. De nieuwe velden zijn ontwikkeld door HDN in samenwerking met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen. De eerste 12 deelnemende geldverstrekkers zijn: Rabobank, Obvion, Vista Hypotheken, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Venn, Woonnu, Onderlinge ’s-Gravenhage, Triodos, Reaal en Merius.

Wijzigingen in HDN Standaard

Met een aantal wijzigingen in de decemberrelease van de standaard hoopt HDN beter inzicht te kunnen geven in de voortgang van de verduurzamingsopgave. Deze wijzigingen zijn:

  1. Adviseur kan aangeven of verduurzaming in het adviesgesprek aan de orde is gekomen;
  2. Adviseur kan aangeven of er sprake gaat zijn van verduurzaming en op welke wijze dit gefinancierd gaat worden.

Op dit moment is het alleen mogelijk om aan te geven wat de hoogte is van de energiebesparende voorzieningen (EBV) en het Energie Bespaar Budget (EBB), zodat op basis van dit bedrag een verruiming van de financieringslast kan plaatsvinden. Met de nieuwe informatievelden kan de adviseur ook aangeven dat er sprake is van verduurzaming die de klant (deels) op een andere wijze financiert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigen middelen, een Energiebespaarlening of een schenking.

Inzicht in verduurzaming woningen

Door de gestandaardiseerde vraagstelling ontstaat een beeld van de verduurzaming in verschillende adviessituaties en klantgroepen. Op basis hiervan kunnen geldverstrekkers en intermediairs ontdekken waar de “markt” ligt voor verduurzaming en of hier kansen blijven liggen. Bovendien dragen zij op die manier bij aan het verduurzamen van de woningvoorraad in Nederland.

Oproep aan alle geldverstrekkers

Merlyn van den Berg, directeur en bestuurder bij HDN (Hypotheken Data Netwerk): “Verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een grote maatschappelijke opgave. Met de invoering van deze vragen kunnen we de voortgang daarvan gaan monitoren. We roepen daarom alle geldverstrekkers op om hier hun steentje aan bij te dragen en de nieuwe verduurzamingsvelden toe te voegen aan hun HDN-schema.”

Eerste stap

Floor van Workum en Martin Hagedoorn, met Vista Hypotheken en CMIS Franchise deelnemers aan het Sectorcollectief Duurzaam Wonen: “Geldverstrekkers hoeven niet te wachten tot de nieuwe informatievelden generiek worden, maar kunnen ze nu al gaan uitvragen. Een belangrijke eerste stap, die onderdeel is van een groter plaatje. Zo zullen adviessoftwarebouwers de komende maanden verduurzamingsvragen ook in de inventarisatie beschikbaar stellen en zal HDN komen met een verduurzamingsdashboard.”

Reacties