Partner

TONZON BV

TONZON BV is producent van diverse soorten isolatiemateriaal die zijn gebaseerd op een nieuw isolatieprincipe en is in Nederland vooral bekend als de pionie

algemene informatie

TONZON

TONZON is opgericht in 1980 door A.J.M. (Ton) Willemsen de uitvinder van de nieuwe isolatietechniek. Aanvankelijk was het niet de bedoeling zelf een bedrijf te beginnen maar de uitvinding door anderen te laten maken en verkopen. Daarom stapte hij naar het Ministerie van Economische Zaken in Den Haag. Dit Ministerie gaf TNO opdracht het nieuwe materiaal te testen en gaf Willemsen een lijstje met bedrijven die mogelijk geïnteresseerd waren. Uiteindelijk bleek geen van de bedrijven bereid de productie op zich te nemen. Eén van de bedrijven beweerde zelfs dat het concept niet kon werken en de anderen zagen er tegen op zich te begeven op een voor hen volkomen nieuwe en vreemde markt, de markt voor isolatiematerialen. 

TNO kwam met een voor velen verrassende uitslag. Het nieuwe materiaal werkte wel en zelfs zeer goed. Gesteund door dit resultaat besloot de uitvinder zelf de zaak ter hand te nemen. Het Ministerie EZ bracht hem in contact met de ambtenaar bij het ministerie VROM die verantwoordelijk is voor het woningisolatiebeleid. Deze zag echter niets in de uitvinding. Het isoleert veel te goed, zo meende hij. Daar hebben we in Nederland niets aan. Hier is een vloerbedekking als vloerisolatie ruimschoots voldoende. Warme lucht stijgt immers op, dus waarom zouden we dan onderin gaan isoleren. En inderdaad in het door hem op de rails gezette isolatiebeleid komt vloerisolatie dan nog helemaal niet voor. Nieuwe woningen moeten wel spouwmuur- en dakisolatie hebben alsmede dubbelglas in de benedenverdieping maar de vloeren hoeven niet geïsoleerd. Ook in de subsidieregeling voor bestaande woningen wordt alles gesubsidieerd behalve vloerisolatie.

Een slecht klimaat voor een bedrijf dat zich aanvankelijk geheel heeft gericht op vloerisolatie. Het is dan zelfs nog officiële voorlichting van de overheid dat vloeren niet warmer worden van vloerisolatie en dat vloerisolatie bijna geen energie bespaart. 
De discussie met de overheidsinstanties over het comfort aspect kon pas worden beslecht nadat TONZON een stenen vloer met plavuizen voor de helft had geïsoleerd. De heren deskundigen werden uitgedaagd met blote voeten over de vloer te lopen. Voelden ze geen verschil, dan hadden ze gelijk en hoefden ze de voorlichting niet te aan te passen. Voelden ze wel verschil dan had TONZON gelijk en moest de voorlichting worden aangepast. De voorlichting werd aangepast. Sindsdien heeft vloerisolatie wel invloed op de temperatuur van de vloer en vermindert daarmee de kans op het krijgen van koude voeten. Erg sportief hebben de deskundigen hun verlies niet opgevat. Het veel te lage besparingsgetal is tot aan de dag van vandaag niet aangepast.

De overheid wil in het besparingsgetal alleen rekening houden met het de besparing op het warmte verlies door de vloer. De besparing die wordt verkregen door de spontane verlaging van de gemiddelde binnentemperatuur, te danken aan het verdwijnen van de optrekkende koude, wordt niet in het officiële besparingsgetal betrokken. Toch is bekend dat met een verlaging met slechts 1 graad al circa 7% van het totale energieverbruik wordt bespaard. Ook de besparing die wordt verkregen door de verkorting van het stookseizoen wordt buiten het officiële besparingsgetal gehouden (naarmate de vloer beter is geïsoleerd, wordt steeds meer het stookseizoen van een etagewoning benaderd). 

Worden deze aspecten wel meegenomen dan kan de besparing met zeer goede vloerisolatie wel oplopen tot 15 a 20% van het huidige verbruik.
artikelen

TONZON dakisolatie

Je dak isoleren met TONZON dakisolatie: warm in de winter, koel in de zomer.

HR-radiatorfolie Tonzon

De innovatieve oplossing van TONZON doet onzichtbaar zijn werk op de achterkant van de radiator. Toc...

Toon alle 10 artikelen
collecties
TONZON BV heeft nog geen collecties geplaatst
contact
Ir. Schiffstraat 220
7547 RD Enschede

0534332391


RECENSIES
CONTACT
Ir. Schiffstraat 220
7547 RD Enschede

0534332391