string(1) "b"
Profielfoto van De Groot Camerasystemen B.V.

De Groot Camerasystemen B.V.

Voorneseweg 8, 6624 KR Heerewaarden

Over ons

Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij is het noodzakelijk om maatregelen te nemen met beveiligingscamera’s als hulpmiddel.

Unique Selling Proposition De Groot Camerasystemen B.V.

Onze Visie:
Gezien de ontwikkelingen in de maatschappij is het noodzakelijk om maatregelen te nemen met beveiligingscamera’s als hulpmiddel. Beveiligingscamera’s kunnen geen kwaadwillende individuen stoppen, maar zullen zeker positief en preventief bijdragen aan onwenselijk gedrag. Op deze manier wordt er een stukje veiligheid geboden voor zowel mens als materieel, iedereen is tenslotte zeer zuinig op zijn en/of haar eigendom.

Wat kunnen wij voor u betekenen:
Wij zijn gespecialiseerd in camerabeveiliging in openbare gebieden en bedrijventerreinen maar ook bij een (tijdelijke) hufterproof ad-hoc opstelling bij dreigende situaties (‘s morgens bellen, ‘s avonds beelden) of observatie bij particulieren, kunnen wij uw partner zijn. Al met al kennis en ervaring van het juiste beveiligings,-camerasysteem, voor elke situatie.

Natuurlijk is het optimale effect van camerabeveiliging sterk afhankelijk van de samenwerking tussen de gemeentes, de toezichthouders, de eigenaren, de beheerders en gebruikers van het terrein of de locatie. Men kan het optimale effect en goede resultaten o.a. bereiken door:

 •  Gemeentes en/of (grond,-) eigenaren creëren een veilige en beheer(s)bare omgeving
 •  Toezichthouders en/of beheerders zien toe op naleving van regels
 •  Toezichthouders en/of beheerders zien toe op veiligheid
 •  Toezichthouders en/of beheerders zien toe op bescherming van eigendommen
 •  Toeschouwers en/of inwoners leven regels na
 •  Toeschouwers en/of inwoners letten op veiligheid voor zichzelf en anderen

Allesbepalend is de te nemen actie en reactie en allen kunnen dit natuurlijk geen 24 per dag waarmaken door afwezigheid, nalatigheid en/of extensie.

Beveiligings-camera’s zijn hier dus een krachtige ondersteuning in.

Onze partner / klanten “ontzorgen”:
Wij kunnen onze partners c.q. klanten het gehele traject uit handen nemen, vanaf het eerste projectvoorstel tot en met het afmonteren van de (rand) apparatuur.

In overleg kunnen we zorgdragen voor:

 •  De benodigde vergunningen
 •  De energievoorziening(en)
 •  De clickmeldingen
 •  De bewonersbrieven
 •  De ontwerp-, vergunnings-, en revisie tekeningen met verschillende views (incl. dode hoek van mast)
 •  De levering en aanleg van koper-, UTP en glasvezel tracé
 •  De levering en aanleg van beveiligde draadloze verbindingen
 •  De levering en het assembleren van sectiekasten
 •  De levering en het assembleren van camera’s en cameramasten

Kortom:
Wij hebben de expertise en de vakmensen in huis om mee te denken in de aanpak van een project en onze partners c.q. klanten te “ontzorgen”; Uw voordeel hierin kan zijn:

 • Professioneel en (des)kundig advies
 •  Onze jarenlange ervaring op het gebied van camera infrastructuur
 •  Geen verschillende onderaannemers voor één project
 •  Korte en snelle communicatielijnen
 •  Onze partner houdt contact met de opdrachtgever
 •  Onze partner heeft en behoudt overzicht over het project
 •  Onze partner kan besparen op uren van projectleiders

Onze partner behoeft slechts en indien gewenst, alleen op hoofdlijnen aan te sturen.

Kwaliteit:
De Groot Camerasystemen is door onze korte (interne) communicatielijnen een open, eerlijke en betrouwbare partner en hierdoor kunnen we direct anticiperen op gestelde vragen c.q. wijzigingen.

Onze kwaliteit is uiteraard gewaarborgd in onze ISO 9001, BRL procescertificaat CCTV en VCA certificering.