Foto: /276271.jpeg

Ecobalans voor handdouches

Milieugegevens leveren basis voor verdere CO2-reductie.

Milieugegevens leveren basis voor verdere CO2-reductie.

Hansgrohe AG presenteert wereldwijd als eerste fabrikant uit de sanitairbranche ecobalansen voor zijn handdouches. De ecobalans vormt de 'voetafdruk' die een product van de productie tot aan de recycling in het milieu achterlaat. Met de publicatie van de effecten op het milieu onderstreept de onderneming zijn duurzaamheidsbeleid.

 

Verbruik in detail weergegeven
's Werelds eerste ecobalans voor handdouches maakt deel uit van de zogenaamde milieuproductverklaring volgens ISO 14025, die Hansgrohe bij onafhankelijke experts in opdracht heeft gegeven. Hierbij wordt geanalyseerd hoeveel CO2 wordt uitgestoten, de uitwerking op het broeikaseffect en hoeveel energie en water er wordt verbruikt tijdens de gehele levenscyclus van het product.

De series Croma 100 en Crometta 85 zijn geanalyseerd op grondstoffenverbruik en het effect op het broeikaseffect. Rond 2,17 kg CO2 (Crometta) en 2,8 kg CO2 (Croma) werd uitgestoten tijdens het gehele productieproces van de hand-douches. Ter vergelijking: bij het verbranden van slechts één liter benzine komt volgens het centrale Beierse over-heidsorgaan voor milieu al 2,85 kg CO2 vrij. Daarnaast is gekeken naar het energieverbruik; 8,87 kilowatt uur verbruikt de Crometta serie en 11,83 kilowatt uur verbruikt de Croma serie. Het waterverbruik tijdens de gehele levenscyclus van de handdouches komt op 28,6 liter water voor de Croma douches en 24,4 liter voor de Crometta douches. Alle relevante gegevens van grondstoffen- en energiewinning, productie, gebruik en verwijdering zijn hierbij geanalyseerd. Ook met transporten werd rekening gehouden. De analyses zijn uitgevoerd door het instituut Bauen und Umwelt e. V. (Freiburg).

De bevindingen uit de ecobalans worden gebruikt om de huidige en toekomstige producten en productieprocessen nog duurzamer te maken. Hansgrohe heeft als doel gesteld om in 2014 het waterverbruik van de producten en verbruik in productieprocessen met 10% te verminderen en de CO2 uitstoot met 20%.

Alle informatie uit de ecobalansen wordt beschikbaar gesteld aan architecten en opdrachtgevers, zodat ook zij projecten duurzamer vorm kunnen geven. Tevens ondersteunt de informatie ook de milieubewuste consument en opdrachtgever bij zijn keuzes.

Duurzaamheid: onderdeel van de strategie
De Hansgrohe Groep is een van de branchepioniers op het gebied van duurzaamheid, milieu- en klimaatbescherming. Ruim 30 jaar geleden begon de onderneming met de ontwikkeling van water- en energiebesparende producten. Tegenwoordig behoren meetbare duurzaamheiddoelstellingen tot het bedrijfs-beleid. Milieubescherming wordt op die manier direct geïntegreerd in economische beslissingen. Een consequent onderdeel van de strategie is de ecobalans, waarbij o.a. milieueffecten van producten uitgebreid worden onderzocht.

Publicatiedatum: 18 november 2011

Meer informatie: www.hansgrohe.nl

Reacties