Rieten dak

Riet is één van de oudste dakbedekkingen. Dit type daken worden geassocieerd met nostalgie, exclusiviteit, milieuvriendelijkheid en riante uitstraling.

Rietdekken - Pape Rietdekkers

Rietdekken is een oud ambacht, waarvoor niet alleen kennis van materiaal en dakconstructies nodig is, maar vooral veel vaardigheden voor nodig zijn. Door de grote mate van flexibiliteit zijn met riet allerlei dakvormen te realiseren. Het heeft een uitstekende warmte- en geluidsisolerende eigenschap. Voor een kwalitatief zeer goed rieten dak kunt u terecht bij Pape Rietdekkers.

De relatie tussen rieten daken en monumentale panden

Ofschoon rieten daken tegenwoordig om andere redenen(esthetische en bouwfysische eigenschappen) worden toegepast, had men eeuwen terug de voordelen van riet als dakbedekking al vroeg herkend. Het was een veelvoorkomend materiaal dat goed bestand was tegen de weersinvloeden. Nadat men eerst het riet met blad en al verwerkte en het met takken op de plaats(dak) werd gehouden, ontwikkelde zich een manier van verwerken waarbij alleen de kale afgestorven stengels in lagen over elkaar werden gebonden. Dit gebeurde zodanig dik, dat slechts een klein deel van de stengels aan weersinvloeden bloot stond.

Doordat dit een technologisch ingewikkeld proces is, werd dit door ervaren mensen gedaan, die zich steeds verder specialiseerden. Zo ontstond het beroep van rietdekker.

Kennis en technieken die zeer streekbepalend waren en waarbij iedere rietdekker zijn eigen kenmerken aanbracht, in het bijzonder de poppen op de nok, waaraan men de rietdekker herkende. Rietdekken is een technologie die veelal van vader op zoon wordt overgedragen.