Foto: Consument-laks-vernieuwen-sloten

Consument laks met vernieuwen van sloten

Al ruim 15 jaar ergens wonen en nog nooit het slot of cilinder van je voordeur vervangen?

Dit geldt voor 2 op de 5 Nederlanders, zo blijkt uit recent onderzoek van de stichting Nationale Inbraak­preventie Weken*. En dat terwijl het inbrekersgilde bepaald niet stilzit en de laatste jaren naar steeds slimmere methoden grijpt om ergens ongevraagd naar binnen te komen. Het is dus zaak om je te realiseren hoe lang het geleden is dat je het slot of cilinder van je voor- of achterdeur hebt vervangen. Bijna 80 procent van de deelnemers aan het onderzoek heeft dat de afgelopen 5 jaar niet gedaan. “Als je het slot of cilinder de afgelopen 5 jaar niet hebt vervangen, dan is er een grote kans dat een inbreker binnen 3 minuten bij je binnen staat”, aldus Coen Staal, voorzitter van de Nationale Inbraakpreventie Weken.

Nieuwe ontwikkelingen

De beveiligingsindustrie ontwikkelt telkens zelf nieuwe apparatuur om een slot open te kunnen breken. Immers, van sleutelspecialisten wordt verwacht dat ze tientallen keren per dag iemand, die zichzelf heeft buitengesloten, komen helpen met het weer openmaken van de deur. Zo is men daar ongeveer 7 jaar geleden het cilindertrekken voor gaan gebruiken. Dan schroeft men een stalen schroef in de cilinder (waar je je sleutel insteekt) en plaatst er een cilinder­trekker op, een soort poelie. Daarmee wordt zo veel trekkracht via de schroef op de cilinder uitgeoefend, dat deze, op het zwakste stukje in het midden, afbreekt.
Helaas is het zo, dat ook inbrekers deze methode de laatste jaren meer en meer zijn gaan gebruiken. Uiteraard heeft de industrie, in reactie op deze inbraakmethode, zogenaamd anti-cilindertrekbeslag op de markt gebracht. Dit beslag is voorzien van een stalen plaatje met een gleuf over de cilinder. De prijs van dit type beslag is ongeveer 60-80 euro.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)

Om mensen verder te helpen om de juiste beveiligingsproducten voor hun woning te kopen, zijn 2 keurmerken in het leven geroepen, het PKVW en SKG. Ruim de helft (55%) kent het PKVW, 17% heeft zelfs de woning via dit keurmerk volledig beveiligd. Bij ruim een derde (38%) van de woningen zijn een of meer SKG-sloten geplaatst. Vaak hebben sloten die in de handel zijn zowel een PKVW- als SKG-keurmerk.

Politkeurmerk


Noodzaak blijft

Ondanks de dalende inbraakcijfers (vorig jaar 49.500) is het volgens Staal nog steeds nodig om blijvend aandacht te besteden aan inbraakpreventie. Staal : “Het houdt nog steeds in dat er elke dag 136 inbraken worden gepleegd. Dat willen we als stichting, maar ook vanuit de overheid sterk omlaag brengen. Elke inbraak is er een te veel, vooral ook gezien de grote impact die het heeft op iemands veiligheidsgevoel in de eigen woning. Een inbraak heet ook niet voor niets een ‘high impact crime’.”

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek-private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbra­ken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan, in 2017 was dit gedaald naar 49.500. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei/juni en november/december. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Zo Veilig en Yale in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.

Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl

* onderzoek onder 776 huishoudens in september 2018

Reacties
Anderen bekeken ook