Foto: 2017-09/circulaire-meubels OutdoorLiving.jpg

Verduurzaming steeds belangrijker in de meubelbranche

Maatschappelijke verantwoord ondernemen staat bij veel bedrijven steeds hoger in het vaandel en ook het de meubelbranche merkt dit.

De vraag naar circulaire meubels neemt toe en dat heeft ook de Outdoor Living Mall Fonteyn gemerkt. Het is nog wachten op de eerste grote aanbieders, maar de markt is wel degelijk in beweging.

Achtergrond ontwikkeling

De voornaamste reden van deze ontwikkeling is dat grondstoffen opraken door de behoefte vanuit consumenten. Door de afname van het aanbod van benodigde grondstoffen stijgen de prijzen hiervan en op een gegeven moment zal het onbetaalbaar worden voor sommigen. Om deze ontwikkeling tegen te gaan is het van belang om op een juiste manier om te gaan met grondstoffen en deze te gaan hergebruiken.

Stimulans vanuit de overheid

De Nederlandse overheid maakt het voor bedrijven interessant om een begin te maken met deze zogenaamde ‘circulaire economie’. Zo kunnen bedrijven een risicokapitaal ontvangen wanneer zij innoveren en enkel bij succes wordt dit met een bepaald rentepercentage terugbetaald.

Voor MKB bedrijven is het lastig om op te boksen tegen de enorme budgetten waar grote ondernemingen over beschikken. Daarom ontvangen midden- en kleine bedrijven een subsidie om kennisdeling te realiseren. Onderzoeken welke grondstoffen het eenvoudigst te hergebruiken zijn en wat ook daadwerkelijk een positieve bijdrage levert aan een groene economie.

Investeert een bedrijf in milieuvriendelijke technieken? Dan kan de onderneming hier fiscale voordelen uithalen. De investering die gedaan wordt kan hoogstens voor 36% terug gehaald worden via de Milieu-investeringsaftrek, de MIA.

Wat zegt de markt?

Een medewerker van Fonteyn zegt het volgende over deze ontwikkeling: “Het zal voor de meubelbranche een vooruitgang zijn wanneer hier op een actieve manier mee gewerkt wordt.

Reacties