Foto: 2022/Regenwater-opvangen-met-een-regenton-of-met-infiltratiekratten.jpg

Regenwater opvangen met een regenton of met infiltratiekratten?

Ook jij ziet de klimaatverandering en je wilt de urgentie ervan benadrukken.

Guido van Loon 29 Juni 2023

Je voelt je niet alleen verbonden met alles en iedereen maar je vindt dat je ook verantwoordelijkheid moet dragen voor de community. Naast het feit dat we voorzichtiger moeten zijn met het behoud van onze waterbronnen, zijn hevige regenbuien duidelijk het gevolg van de klimaatverandering. Samen met bedrijven, bewoners en de gemeente zoek je naar oplossingen om het riool te ontlasten en het natuurlijk wegvloeien van water te bevorderen. Regenwater opvangen en afvloeien kan op verschillende manieren.

Regenton

Het gaat om regenwater opvangen op een slimme manier zodat het snel en makkelijk wordt teruggegeven aan de aarde. Minder asfalt en zoveel mogelijk tegels en andere bestratingen weghalen is een goed begin. Zo geef je water de kans om op een natuurlijke manier weg te stromen de bodem in. Daarnaast wil je regenwater meerdere keren gebruiken om je planten en je gazon in de tuin te besproeien. Hiervoor kan je het perfect opvangen in een regenton die onder je dakgoot is opgesteld. Een heel simpel en doeltreffend systeem waar we al eeuwen gebruik van maken!

Infiltratiekratten

Maar als je de eigenaar van een groot gebouw bent of het beheer van een industriecomplex managet, wordt het een ander verhaal. Dan voldoet de regenton niet meer. Je hebt inmiddels meerdere gesprekken met de gemeente gevoerd en die is bereid subsidie te verstrekken voor de verwezenlijking van je innovatieve plan. De gemeente is er alles aan gelegen om het riool te ontlasten en meer aandacht aan waterbeheersing te geven. Regenwater opvangen is hier een belangrijk onderdeel van. Nu kan je beginnen met het plaatsen van infiltratiekratten. Infiltratiekratten zijn open kratten die je in grond ingraaft. Je maakt als het ware een hele grote holle ruimte onder de grond, gevuld met meerdere infiltratiekratten. De infiltratiekratten gaan het regenwater opvangen dat van het dak van het bedrijf komt via het regenwaterafvoersysteem. Op een langzame manier wordt zo het regenwater teruggegeven aan de aarde.

Het riool ontlasten

Regenwater opvangen gebeurt via dakgoten en regenwaterafvoeren naar de infiltratiekratten die in de grond zijn ingegraven. Het regenwater gaat dus niet het riool in! Het kan rustig en langzaam weer in de bodem van de aarde verdwijnen. Dit komt door enkele veranderingen aan te brengen in het regenwaterafvoersysteem. De weg van het hemelwater naar de grond begint op het dak. Dan gaat het naar de goten die je regelmatig controleert. Dan gaat het water door regenpijpen via zandvangputten richting infiltratiekratten. Plaats bladvangers in de regenpijpen. Samen met de zandvangputten zorg je er op deze manier voor dat er zo weinig mogelijk of geen vervuiling in de infiltratiekratten terecht komt. De zandvangputten sluit je op de kratten aan met pvc-buizen. Dit systeem ontlast het rioleringssysteem en geeft de bodem water terug.

Rekenmethode

Hoeveel infiltratiekratten je moet ingraven reken je uit met een handige rekenmethode.
Een gemiddelde regenbui van 20 mm regenwater en een dak van 200 m2 geeft een volume van minimaal 4000 liter (20 x 200). Als je uitgaat van een infiltratiekrat van 216 liter heb je 19 infiltratiekratten nodig voor het regenwater opvangen. Belangrijk is te informeren naar de gemiddelde regenval in jouw regio.

Het antwoord

Regenwater opvangen met gebruik van een regenton is een uitstekende oplossing in je eigen achtertuin of je moestuin. Dan kan je dat opgevangen water prima gebruiken om de plantjes op warme dagen te besproeien. Infiltratiekratten zet je in bij grotere gebouwen, bedrijfsgebouwen en alle andere gebouwen met een groot dakoppervlak. Waar zoveel water vanaf komt dat je niet meer met een enkele regenton kan opvangen. De grote hoeveelheid water die dan ineens op het dak valt, kan niet door de regenton langzaam aan de bodem worden teruggegeven. Dat kan de regenton niet aan. Om die reden kan je bij grotere gebouwen beter gebruik maken van infiltratiekratten. Daar kan de enorme hoeveelheid regenwater worden opgevangen in de ondergrondse ruimte om dan stap voor stap, of beter druppel voor druppel, terug te vloeien de bodem in.

Reacties