Foto: /260089.jpeg

Waarom tijdloos design alleen maar duurzaam kan zijn

Oorspronkelijk was duurzaam synoniem aan degelijk: vervaardigd om lang mee te gaan. Tegenwoordig gaat het vooral om het effect op de duurzaamheid van het milieu en het leven op deze wereld.

Oorspronkelijk was duurzaam synoniem aan degelijk: vervaardigd om lang mee te gaan. Tegenwoordig gaat het vooral om het effect op de duurzaamheid van het milieu en het leven op deze wereld.

Duurzaam hout komt uit bossen die worden beheerd vanuit ecologische, economische en sociale principes.

Als grootgebruiker van hout voelt SieMatic zich nauw betrokken bij het milieu. Zodra het mogelijk werd SieMatic’s extreem hoge kwaliteitsnormen ook te realiseren met duurzame houtmaterialen is SieMatic haar inkoopbeleid daarop gaan afstemmen. SieMatic volgt daarbij een geïntegereerd kwaliteits- en milieumanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationaal geldende DIN-normen EN ISO 900:2008 en ISO 14001. Het zijn de bouwstenen van elke „Excellence Strategy“ voor het mileubeleid van een onderneming. De toepassing in de dagelijkse praktijk is gewaarborgd door tal van gestandariseerde audits, die zowel intern als extern worden gecontroleerd.

FSC gecertificeerd

Zoveel mogelijk gebruikt SieMatic speciaal gekweekt en recycleerbaar hout uit ecologisch beheerde bossen. Bij SieMatic is men er trots op als een van de eerste keukenproducenten door de FSC te zijn gecertificeerd. Deze Forest Stewardship Council controleert duurzaam bosbeheer, bescherming van zeldzame boomsoorten en voorkoming van schending van mensenrechten. Daarnaast werkt SieMatic ook aan andere vormen van duurzaamheid, zoals minimalisering van transport en energieverbruik, efficienter gebruik van materialen en hergebruik van afvalstoffen. De dan nog resterende houtmaterialen worden volledig gebruikt voor de verwarming van de bedrijfsruimten, met een betere CO2 balans dan bij verwarming met aardolie. De aangeplante bomen in de gecontroleerde bossen leveren een bijdrage aan het omzetten van het broeikasgas CO2 in zuurstof. Door de productie te verdelen over verschillende etages bespaart SieMatic stookkosten. De afzuigsystemen van de houtbewerkingsmachines zijn gekoppeld aan een recirculatie persluchtsysteem. Omdat bij de omzetting van elektriciteit in perslucht warmteverlies ontstaat, is het persluchtsysteem zo geperfectioneerd dat men nu met aanzienlijk minder luchtdruk hetzelfde werk kan doen. Dit verlaagt het stroomverbruik met meer dan 10%. Niet overal wordt zo milieuvriendelijk gewerkt, daarom kiest SieMatic toeleveranciers in Europese landen waar eveneens hoge normen gelden ten aanzien van duurzaam ondernemen.

Reduceren van schadelijke stoffen

Ook bij het reduceren van schadelijke stoffen doet SieMatic meer moeite dan menig ander bedrijf. Zo was SieMatic in de keukenbranche de eerste, al jaren geleden, die lakken op waterbasis ging toepassen voor hout en fineer. Gelakte fronten van SieMatic zijn in principe styreenvrij. Het bedrijf levert bewust geen keukens met fronten die met kunststoffolie zijn bekleed, dus komt er vanuit SieMatic geen PVC in het milieu. Gebruik van formaldehyde is nog noodzakelijk, maar bij SieMatic voldoet men aan de E 0,5 norm (0,05 ppm), dat is de helft van wat standaard is (E 1: 0,1 ppm). De tijdens het productieproces gebruikte reinigingsmiddelen zijn bij SieMatic vrij van vluchtige organische componenten (VOC’s). Het totale gebruik van gevaarlijke stoffen heeft men sinds 2003 al kunnen terugbrengen van ca. 6.000 kg tot ca. 1.800 kg per jaar. Als het nog minder kan, zal SieMatic dat zeker doen.

Milieubewustzijn bij alle medewerkers

Alle SieMatic bedrijfswagens hebben moderne, „schone“ dieselmotoren en alles wat binnen rijdt, zoals vorkheftrucks, loopt op gas of elektriciteit. De verlichting in het bedrijf, ook het kleinste lampje, heeft een reflector om de functionele lichtopbrengst te optimaliseren. Het afval wordt in totaal op maar liefst 31 manieren gescheiden. Elke gelegenheid wordt gebruikt om alle SieMatic medewerkers bewust te maken van de noodzaak om duurzaamheidgericht te denken en handelen. Natuurlijk wordt voor het drukken van documentatie, zoals het bekende SieMatic Keukenideeënboek een klimaatneutrale werkwijze gekozen, met een drukkerij die werkt volgens het natureOffice principe en die door het BifA milieu-instituut is gecertificeerd. Om de transportafstand te verkleinen wordt drukwerk geproduceerd in de regio.

Reacties