Eigenaren van zonnepanelen opgelet! Salderen in 2021 een stuk gunstiger!

Bezitters van zonnepanelen lijken in 2021 financieel voordeel te krijgen van de nieuwste maatregelen die de rijksoverheid op Prinsjesdag heeft aangekondigd.

07 Oktober 2020

Om het gebruik van aardgas te ontmoedigen zal de belasting op die brandstof stijgen, terwijl die voor het gebruiken van elektriciteit juist daalt. Inmiddels is duidelijk dat die verlaging minder fors zal zijn dan oorspronkelijk werd aangekondigd. De zogenoemde salderingsregeling blijft nog tot 2023 van kracht in de huidige vorm en wordt daarna geleidelijk afgebouwd tot nul. Dit houdt in dat volgend jaar nog steeds geld kan worden verdiend door de overtollige stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. En omdat de energiebelasting ook van invloed is op de terugleverprijs, zal het netto rendement dus hoger uitvallen dan waarmee tot nu toe rekening was gehouden.

Wat is salderen?

Met salderen wordt de verrekening van het tarief voor elektriciteit bedoeld. Ga je als consument zonnepanelen kopen en heb je alles aangesloten, dan wekken die panelen elektriciteit op. Op bepaalde momenten zal er meer elektriciteit worden opgewekt dan je zelf nodig hebt. Op dat moment wordt die extra capaciteit geleverd aan het elektriciteitsnet. In de huidige situatie is het zo dat je daarvoor een vergoeding krijgt. Je moet een bepaald bedrag betalen voor de stroom die je zelf afneemt en daar wordt het bedrag van de stroom die je aan het netwerk levert op in mindering gebracht. Dit noemen we salderen. Hieraan zijn wel regels verbonden. Je mag bijvoorbeeld niet meer salderen dan je eigen stroomverbruik en de stroom moet via dezelfde aansluiting worden geleverd.

Terugverdientijd

Doordat volgend jaar het rendement wat hoger zal uitvallen dan tot nu toe was verwacht, daalt ook de terugverdientijd licht. Dat is een logisch gevolg van de maatregel die de overheid nu heeft aangekondigd. Als je een hogere opbrengst hebt, hoef je minder lang te sparen om een bepaald doel te bereiken. Rekenmodellen laten zien dat de terugverdientijd voor de aanschaf van een zonnepaneel nu ongeveer zes jaar en tien maanden is. Wie volgend jaar overgaat tot de aanschaf van zonnepanelen, zal er naar verwachting een maand langer over doen om het bedrag terug te verdienen. Dat komt omdat de salderingsregeling voor zonnepanelen na 2023 wordt afgebouwd en er dus minder lang van die regeling kan worden geprofiteerd. De conclusie luidt dat het juist nu een goed idee is om zonnepanelen aan te schaffen.

Reacties