Warmtepompsubsidie aanvragen? Een fluitje van een cent

Door hernieuwbare energieopwekking te stimuleren wordt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas.

19 September 2019

Ook jij kunt een bijdrage leveren aan een gezonder milieu door een warmtepomp aan te schaffen. Dit wil de overheid graag extra aanmoedigen door een interessante subsidieregeling beschikbaar te stellen. Lees in deze blog meer over hoe ook jij warmtepompsubsidie kunt aanvragen.

Warmtepomp subsidieregeling 2019 ISDE

De overheid stimuleert duurzame energie-oplossingen bij ondernemers en particulieren met een speciale subsidieregeling: Investeringssubsidie Duurzame Energie Investeringssubsidie (ISDE). In 2019 is er 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor deze regeling. De subsidie bestaat uit een financiële tegemoetkoming voor warmtepompen, hybride toepassingen en zonneboilers. Deze 100 miljoen euro is het maximale uit te keren bedrag per jaar. Dit betekent dat wanneer de grens hiervan is bereikt in 2019, er verder geen subsidie meer wordt uitgekeerd. Daarom is het verstandig om na aanschaf van de warmtepomp de subsidieaanvraag zo snel mogelijk in te dienen.

In aanmerking komen voor de subsidie

Het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft als voorwaarde voor subsidie gesteld dat de warmtepomp na 1 januari 2016 moet zijn aangeschaft. Daarnaast is het belangrijk dat je je subsidieaanvraag binnen zes maanden na de aanschaf van de warmtepomp indient. Je warmtepomp moet op het moment van aanvraag zowel betaald als geïnstalleerd zijn. Ook is het belangrijk dat de warmtepomp geïnstalleerd is door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van een installateur of aannemer zijn. Een KvK nummer is hiervoor verplicht. Bekijk het complete overzicht van voorwaarden op de website van het RVO.

Hoogte van het subsidiebedrag

Hoeveel subsidie je krijgt voor de warmtepomp, hangt af van het soort warmtepomp en de energieprestatie. Gemiddeld is dit € 1.000 tot € 2.500, maar het kan bij grondgebonden warmtepompen ook zomaar oplopen tot € 8.000. Ontdek hier de hoogte van het subsidiebedrag aan de hand van het type warmtepomp. 

ISDE ook voor zonneboilers, biomassaketels en palletkachels

Niet alleen warmtepompen komen in aanmerking voor de ISDE-regeling, ook voor zonneboilers, biomassaketels en palletkachels kan een subsidie worden aangevraagd. Je kunt voor meer dan één apparaat subsidie aanvragen, maar voor elk apparaat kan wel maar één aanvraag worden gedaan.

De subsidieregeling is van toepassing op alle zonneboilers en warmtepompen van Vaillant. De volgende systemen van Vaillant komen in aanmerking voor subsidie: Vaillant geoTHERM hybride, Vaillant geoTHERM, Vaillant flexoTHERM / flexoCOMPACT, Vaillant aroTHERM en de Vaillant auroSTEP. Via deze link kun je de subsidieaanvraag indienen.

Voor meer informatie over de subsidieaanvraag kunt je terecht bij je duurzame installateur. Uiteraard kunt je tevens contact opnemen met Vaillant voor extra toelichting.

Reacties