Isoschelp vloerisolatie

De basis van gezond energiezuinig wonen is een goede isolatie van de kruipruimte. Deze wordt warmer en droger en daardoor ook de woning erboven.

Onkwetsbare vloerisolatie

Het gevolg is minder stookkosten, meer comfort en een beter binnenklimaat. Er komt een einde aan schimmelvorming, maar ook huisstofmijt vermindert aanzienlijk. Voor iedereen, maar zeker voor mensen die gevoelig zijn voor luchtvochtigheidsverschillen zoals astma,- of reumapatiënten, is dit een échte verademing. Schelpenisolatie creëert zo’n droog en zuiver klimaat dat het ook uitstekend werkt tegen andere vochtminnende organismen zoals zwammen, pissebedden, zilvervisjes, vliegjes en andere insecten.

Isolatie met schelpen betekent blijvend profiteren van je investering in een gezond leefklimaat in je woning. Daar waar andere isolatiematerialen erg gevoelig zijn voor vocht, is schelpenisolatie een onkwetsbaar isolatiemiddel. Het laten aanbrengen van isolatieschelpen is 100% milieuvriendelijk.

Voordelen vloerisolatie

- Echt blijvende werking, betrouwbaar ongeacht de omstandigheden.
- De goede werking reeds eeuwenlang bewezen.
- Een onkwetsbaar product, het zal niet gaan scheuren, verweken, loslaten, rotten, branden of water vasthouden.
- Door een droog en zuiver klimaat kunnen zwammen, schimmels, pissebedden, visvliegjes en ander ongedierte niet bestaan.
- Boven Isoschelp® behoeft niet te worden geventileerd en dat betekent altijd een warmere vloer, boven een pakket stilstaande zuivere lucht.
- Het gehele fundament en leidingwerk blijft droog en gaaf.
- Isoschelp® drijft niet en vormt een stabiel pakket isolatie.
- Isoschelp® tast het milieu niet aan bij gebruik en afbraak van een pand.
- Er is een oneindige aanwas van schelpen.
- Goedkoop in aanschaf, maar een keer aanbrengen, geen afschrijving, geen reparatie.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen zal moeten starten met een echt, ook in de praktijk, goed geïsoleerde en dan ook droge/warme vloeren, onafhankelijk van mogelijke vochtige omstandigheden. Tevens zal dit isolatie-materiaal oneindig moeten zijn, en dus geen chemische behandeld aardolie-product, en ook onkwetsbaar

Isoschelp® voldoet aan alle kwalificaties voor duurzaam bouwen en zal ook, als enige, de woning eeuwig gaaf, droog, warmer en gezond houden. Het betekent zekerheid. Het product zorgt voor echte energiebesparing, zeker in de praktijk; zonder ooit zelf milieubelastend te zijn. Ook niet bij sloop.

Ook bij kruipruimte-loos bouwen kan Isoschelp® goed gebruikt worden, onder elke vloer, zeker ook hout. Gevolg; een prima binnenklimaat.

Winning

Schelpen liggen in aangroeiende zeer dikke lagen/banken op de zeebodem.

De voorraad stroomschelpen is oneindig, omdat elk jaar weekdieren volop nieuwe schelpen maken. Alleen al in de Waddenzee bedraagt de aanwas zoÂ’n 200.000 kubieke meter per jaar.

Bij de winning wordt ervoor gezorgd dat het eco-systeem in tact blijft. In overleg met Rijkswaterstaat worden vooraf winplaatsen en hoeveelheden bepaald. Zo wordt ervoor gezorgd, dat er geen uitputting van de voorraad schelpen plaats vindt.

De schelpen worden per schip opgezogen en letterlijk opgevist uit de Noordzee, Waddenzee en Zeeuwse wateren. Aan boord worden ze al gezeefd en gewassen. Aan land worden ze nogmaals gezeefd en daarna gewassen met zoet water.

Over land worden de schelpen per containerauto vervoerd en met behulp van lucht rechtstreeks in de kruipruimte geblazen.

Isoschelp® is qua winning en toepassing een natuurlijk, duurzaam en milieuvriendelijk product.

Kwalificaties

TNO-Bouw maakte verschillende onderzoeks/kwalificatie rapporten, waarin de isolerende werking nog eens wordt onderschreven.- Ingenieursbureau DHV-AIB maakte een levenscyclus Analyse (LCA), waarin de grote netto milieuwinst werd aangetoond.

W/E adviseurs dubo te Gouda, maakte rapportage, waarin de combinatie Isoschelp® met houten vloeren wordt beschreven als een ijzersterke combinatie welke voldoet aan het bouwbesluit.


SBR-referentiedetails Woningbouw, hier wordt bij vloerisolatie ook de aanbeveling van isoleren met schelpen aangegeven.

IVAM Environmetal Research te Amsterdam beschrijft de betrouwbare en natuurlijke werking van schelpen onder woningen.

SEV Stichting Experimentele Volkshuisvesting te Rotterdam gaf aan schelpisolatie milieuvoorkeur nummer 1.

INTRON geeft aan schelpen in rapportage een goede milieubevordering

Meer informatie

Voor meer informatie bezoek ook eens onze website: www.isoschelp.nl