Scheiding, ondernemer of met pensioen?

Wij zijn er niet alleen voor starters of doorstromers op de woningmarkt. Ook in lastigere situaties kunnen wij advies geven en helpen.

Bij echtscheiding

Wij hebben een koopwoning en (willen) gaan scheiden. Het helpt om duidelijk te krijgen hoe dit werkt: blijft bijvoorbeeld een van beiden in de woning en (hoe) kan dat?

 • We berekenen of het financieel mogelijk is om in de woning te blijven
 • We begeleiden bij het opmaken van het convenant
 • We helpen met het aanpassen van de huidige hypotheek of met het afsluiten van een nieuwe hypotheek

Zelfstandig ondernemer

Ik ben zelfstandig ondernemer en wil een (ander) huis kopen. Als zelfstandige kun je net zo goed een hypotheek krijgen als iemand in loondienst. Alleen het proces is anders.

 • Op basis van jaarcijfers en IB-aangiftes berekenen wij hoeveel hypotheek je kunt dragen
 • Bij diverse hypotheekverstrekkers hebben wij mogelijkheden voor zelfstandigen
 • We brengen de inkomensrisico's goed in beeld en geven oplossingen
 • In een financieel plan worden de hypotheek en het bedrijf samengevoegd

Pensioen

Ik ben bezorgd over mijn pensioen, hoe krijg ik hier inzicht in? Doorlopend wordt er gesleuteld aan onze pensioenen en AOW, dat kan veel onrust en onduidelijkheid geven. Ook hierin kunnen wij adviseren.

 • We brengen de huidige pensioenvoorzieningen in beeld
 • We rekenen door wat dit oplevert op pensioendatum
 • We geven inzicht in de hypotheeklasten na pensionering
 • We dragen oplossingen aan in geval van tekorten