Foto: NEN

Deelnemende partijen gezocht voor de herziening van NEN 2991

NEN zoekt partijen die willen meeschrijven aan het herzien van NEN 2991 voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken.

26 Februari 2023

Deze norm wordt herzien ten behoeve van de reguliere revisieperiode en de komende herziening van het asbeststelsel. Aanmeldingen ontvangen wij graag voor 1 maart 2023.

NEN 2991 is vanwege innovatie, verbetering van het werkveld en de komende herziening van het asbeststelsel aan revisie toe. NEN 2991 beschrijft een bepalingsmethode ter vaststelling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en een beoordelingskader voor blootstellingsrisico’s aan asbest voor gebruikers en derden in gebouwen, woningen, constructies, objecten, leegstaande bouwwerken en industriële installaties waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Deze norm is ter vervanging van NEN 2991:2015. De eerste vergadering voor de herziening vindt plaats rond april 2023.

 

Meer informatie en/of aanmelden

Voor informatie over deze norm en/of het aanmelden voor de revisie kunt u contact opnemen met Jeroen Pieterse, telefoon 015 2 690 303 en e-mail jeroen.pieterse@nen.nl.

 

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Asbest in lucht’ houdt zich bezig met de bepaling van asbestconcentraties, het doen van de eindcontrole na asbestsanering, de kwalitatieve analyse van asbest in materialen en het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met of in de directe omgeving van asbest of asbesthoudende producten. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afm@nen.nl.

Lees het bericht op nen.nl.


Volg NEN op TwitterLinkedInInstagram of Facebook!


NEN: wat is het en wat doet het?

Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al ruim 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.

Reacties
Anderen bekeken ook