Wat houdt het splitsen van percelen in?

Er zijn allerlei redenen denkbaar om een perceel te willen splitsen.

Guido van Loon 05 Januari 2021

Misschien overweeg je als eigenaar om een deel van het perceel af te stoten en inkomsten te genereren uit de verkoop ervan. Of misschien ben je van plan om een winkel op een deel van het perceel te beginnen en wil je dat dit bedrijf een eigen adres krijgt. In dergelijke gevallen is splitsing van het perceel een goede optie.

Wat is een perceel?

Een perceel wordt ook wel kavel genoemd. Het is een stuk grond, waarvoor één rechtsorde geldt. In de meeste gevallen is het perceel het stuk grond waarop je woonhuis of bedrijfspand staat en waarvan jij de eigenaar bent. Elk stuk grond in ons land staat geregistreerd bij het kadaster. Voor elk perceel is een uniek kenmerk samengesteld, dat bestaat uit de kadastrale gemeente, de sectie en het nummer van het perceel. Op basis van deze gegevens kunnen van elk stuk grond de details worden opgevraagd.

Erfgrenzen

Van alle percelen zijn de erfgrenzen vastgelegd. Op kadastralekaart.nl is de kaart te raadplegen waarop deze erfgrenzen zichtbaar zijn. Deze kaart biedt uitkomst wanneer er onenigheid ontstaat tussen verschillende belanghebbenden zoals buren die strijden over de plek van de afscheiding.

Een perceel splitsen

Wil je een perceel splitsen, dan kun je hiervoor een aanvraag indienen. Je krijgt dan te maken met een landmeter, die de grens tussen de twee helften van het perceel zal moeten gaan vastleggen. Je zult dus zelf die grens vooraf moeten bepalen. Soms kan dat met behulp van reeds aanwezige elementen, zoals een sloot of een heg. Als een dergelijke afscheiding er niet is, zul je paaltjes moeten slaan die de grens markeren.

Bevestigingsbrief

Door de landmeter worden de nieuwe gegevens verwerkt in de kadastrale registratie. In de bevestigingsbrief die je daar als eigenaar van krijgt, staan alle relevante gegevens, zoals het unieke kenmerk van het nieuw gevormde perceel. Ben je het niet eens met de gegevens zoals die in de bevestigingsbrief zijn opgenomen? Dan kun je een bezwaarschrift indienen.

Machtigen

Doorgaans wordt een verzoek tot splitsing ingediend door de eigenaar van een perceel. Het is echter ook mogelijk om als gevolmachtigde deze procedure te doorlopen. In dat geval zal de eigenaar van het perceel je eerst moeten machtigen voor dergelijke taken. Hiervoor zijn standaard machtigingsformulieren beschikbaar. Dit is vooral handig als de perceeleigenaar in het buitenland woont.

Reacties