Waarom heb jij een dauwpuntmeter nodig

De term ‘dauwpunt´ wordt gedefinieerd als de temperatuur waarbij de lucht compleet verzadigd is met water.

06 November 2019

Bij deze temperatuur ontstaat er dauw in of op de gemeten ruimte.

De vorming van dauw zorgt ervoor dat er corrosie en vochtplekken ontstaan in of op de gemeten ruimte. Dauw richt dus schade aan aan verschillende soorten objecten, denk hierbij aan leidingen van airco’s, koelplafonds, luchtzuiveringsinstallaties et cetera. De genoemde apparaten zullen door de dauwvorming een veel kortere levensduur hebben dan dat op voorhand wordt ingeschat. Het ontdekken van corrosie of vochtplekken in je objecten zal pas gebeuren op het moment dat het al te laat is, in dit geval is voorkomen dus beter dan genezen!

Om ervoor te zorgen dat het dauwpunt niet bereikt kan worden, dient dit dauwpunt eerst gemeten te worden. Waar men vroeger dit punt moest berekenen middels ingewikkelde formules, is het tegenwoordig mogelijk om het dauwpunt te berekenen middels een dauwpuntmeter. Zodra je de temperatuur van het dauwpunt hebt achterhaald, kun je deze kennis gebruiken om te voorkomen dat de temperatuur het dauwpunt bereikt. Een dauwpuntmeter kan bijvoorbeeld geplaatst worden op een leiding, door de bepaling van het dauwpunt kan een specifieke coating op de leiding worden aangebracht. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de lucht die door de leiding loopt, nooit het dauwpunt zal bereiken.

Omdat het hier veelal gaat om dure installaties, is het van groot belang om deze installaties van een zo lang mogelijke levensduur te garanderen. Een dauwpuntmeter is dus van levensbelang voor bedrijven die deze installaties produceren. Je kunt een dauwpuntmeter bijvoorbeeld aanschaffen op www.catec.nl.

Reacties