Foto: 2018-02/het nieuwe collectief woningmarkt.jpg

Trend: starters kopen samen stadswoningen

Acht op de tien starters willen graag wonen in stadscentra, maar kunnen dat niet door het gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen.

Om toch een woning te bemachtigen slaan steeds meer starters de handen ineen, en kopen zij samen met vrienden of bekenden. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 3600 Nederlanders van Het Nieuwe Collectief, een startup onder de vlag van TBI-onderneming ERA Contour.

52% van de jongeren wil het liefst een woning kopen in het centrum, maar 28% denkt die woondroom ook te kunnen realiseren. De belangrijkste oorzaak: de enorme vraag naar koopwoningen in stadscentra. Om toch een woning te krijgen, groeit de interesse onder starters om samen woningen te kopen of te ontwikkelen. Samen met vrienden en goede bekenden worden woningen gekocht in en rondom de centra van grote steden als Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Driekwart van de mensen tot 35 jaar overweegt de handen ineen te slaan en met bekenden naastgelegen woningen te kopen, zo blijkt uit het onderzoek dat is uitgevoerd door Maurice de Hond. Het lijkt erop dat dit dé woontrend wordt van 2018.

Buurtbinding

Niet alleen de woningnood maakt dat starters steeds vaker de handen ineen slaan. Millennials hebben ook een grote behoefte om in de buurt van vrienden of bekenden te wonen. Bijna een op de drie starters zou het liefst naast vrienden of goede bekenden willen wonen. Recent onderzoek van het CBS (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/01/tevredener-met-het-leven-bij-sterkere-binding-met-buurt) bevestigt dat een sterke binding met de woonomgeving van grote invloed is op het welbevinden van mensen. Van de bewoners die een sterke binding met de buurt ervaren, is 97% tevreden met zijn of haar leven. Bij mensen die weinig binding met de buurt ervaren is dit 69%.

Met vrienden kopen

Erik Gathier van ERA Contour: “Veel starters willen wonen in de buurt van vrienden en goede bekenden. Nieuw is dat ‘in de buurt wonen van’ plaats maakt voor ’wonen naast’. Het onderzoek bevestigt wat wij al langer merken: er is grote interesse vanuit starters om samen op te trekken. Samen een aantal woningen tegelijk kopen met vrienden of goede bekenden is dé woningtrend van dit moment. Ieder heeft daarbij een eigen woning, maar is ook elkaars buurman of buurvrouw. Bovendien biedt deze trend gemeenten de kans om steden betaalbaar te houden voor starters.”

Stadscentra niet overal populair

Mensen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe staan het minst te trappelen om in stadscentra te wonen. Eén op de drie wil dit liefst niet. Buiten de noordelijke provincies is wonen in het stadscentrum in heel Nederland populair. Op de vraag wie men het liefst als buurman of buurvrouw heeft, valt op dat mensen die wonen in de grote steden het liefst naast vrienden of goede bekenden zouden wonen. Daarbuiten heeft men het liefst onbekenden als buur. Familieleden zijn niet populair als buren; gemiddeld woont slechts 4% van de mensen graag naast ouders of een broer of zus. Er is echter één uitzondering, en dat is de groeiende groep 55-plussers. Zij wonen juist wel graag naast een familielid.

Meer weten: Het Nieuwe Collectief

Reacties