Opsta toilet

Met hulp in een natuurlijke beweging opstaan en gaan zitten op het toilet

Steun

De Aerolet helpt de gebruiker met gaan zitten en staan; eerst beweegt de zitting vertikaal omhoog, vervolgens maakt deze een voorwaartse beweging. De hoogste stand is 40 cm boven het toilet.

Bediening

De Aerolet is zeer vriendelijk in gebruik. Zo zit de hoog-laagbediening op de steunen. Veilig én comfortabel. Voor het plaatsen van een Aerolet is slechts een geaard stopcontact en een waterleiding nodig. Pronk ergo kan hiervoor zorg dragen, indien deze niet aanwezig zijn.