WONEN.nl

Branded content

Samenwerken met WONEN.nl

Het plaatsen van branded content is een belangrijk onderdeel van WONEN.nl. Hiervoor werken we samen met verschillende digital marketing bureaus. Zowel het plaatsen van aangeleverde artikelen als het laten schrijven van blogs door onze redactie behoort hierbij tot de mogelijkheden.

WONEN.nl

Maak van je huis jouw droomhuis!

WONEN.nl heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot een groot inspiratieplatform voor mensen die hun huis willen verbouwen, opnieuw willen inrichten of hun eigen woning willen verduurzamen. Kortom: alles op het gebied van je eigen woning!

Websitebereik

Gemiddeld per maand

Aantal gebruikers: 122.812
Paginaweergaven: 393.118
Pagina’s per sessie: 2,87
WONEN.nl

SEO-waardes

Per 01-02-2023

Page Authority: 52
Domain Authority: 35
Trust Flow: 35
Citation Flow: 31
WONEN.nl

Voorwaarden SEO-artikelen

We hanteren bij WONEN.nl een informele schrijfstijl.

Hoewel we met een kleine organisatie werken, zijn we in staat om de aangeleverde artikelen snel te plaatsen. Doorgaans gebeurt dit binnen maximaal 3 werkdagen. Het schrijven van blogs door onze redactie gaat altijd in nauw overleg met de opdrachtgever.

 • De artikelen dienen uniek geschreven te zijn
 • De links in de artikelen zijn en blijven do-follow
 • Wij adviseren twee tot drie links te plaatsen in een artikel 
 • Het is toegestaan om één interne link naar een ander gerelateerde artikel van Wonen.nl te plaatsen. 
 • Het is toegestaan om één externe link in de artikelen te plaatsen naar een relevante pagina op een andere kwaliteit website (krant, overheid, educatie etc.) 
 • De artikelen en de links moeten Wonen gerelateerd zijn.
 • De artikelen worden permanent geplaatst en blijven hierdoor bereikbaar voor bezoekers
 • De Wonen.nl redactie bepaalt waar de artikelen op de website worden geplaatst. 
 • De artikelen moeten een gezonde verhouding hebben wat betreft keywords en kopjes
 • De artikelen moeten minimaal 500 woorden bevatten
 • De artikelen moeten een informatief karakter hebben, dus géén standaard reclame teksten en/of commerciële insteek 
 • Per artikel ontvangen wij één rechtenvrije afbeelding, min 800px/600px 
 • Gebruik van alinea's in de artikelen met header
-

Tarief

Artikel plaatsen

 

Per artikel: € 175,-

Blog laten schrijven

op basis van 500 woorden

Per blog: € 295,-

Adverteren op WONEN.nl

Ontdek alle mogelijkheden
s