GreenTech Homes

In 2020 moet er in Nederland energieneutraal gebouwd worden. Dat betekent dat woningen evenveel energie opwekken als ze nodig hebben. De woning moet optimaal geïsoleerd zijn zodat de warmtebehoefte in de winter beperkt wordt en extra koeling in de zomer niet nodig is.

Om ervoor te zorgen dat er over 10 jaar ook daadwerkelijk energieneutraal gebouwd wordt, gaat stapsgewijs de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) omlaag. Zo wordt de EPC-norm in januari 2011 naar 0,6 verlaagd. In 2015 wordt dit bijgesteld naar 0,4 en in 2020 naar 0. Bij de energieprestatiecoëffciënt gaat het alleen over gebouwgebonden energiegebruik. Dat wil dus zeggen de energie die nodig is voor het verwarmen of koelen van het binnenklimaat, het warmtapwater en de verlichting. Vanaf 1 juli 2011 wordt er overgegaan naar een nieuwe berekeningsmethodiek, de EnergiePrestatie Gebouwen norm (EPG) om de EPC voor het bouwen van nieuwe woningen te berekenen. Er staat dus heel wat te gebeuren in de bouwsector. GreenTech Homes is alvast op deze ontwikkeling ingesprongen en heeft een totaalconcept, Passief Zero Ready®, ontwikkeld waarbij met zogenaamde passiefcomponenten gewerkt wordt. De redactie van Alles over Huisbouwen & Renovatie sprak over deze unieke bouwmethode met Dirk Arnauts, verantwoordelijk voor Innovatie & Techniek bij GreenTech Homes.

Klaar voor de toekomst
Volgens Dirk Arnauts is het Passief Zero Ready concept van GreenTech Homes dé manier om tot een energieneutrale woning te komen. Met dit concept voldoet uw woning nu al aan de EPC-normen van 2015. Zo is de woning qua isolatie optimaal. Om je als bouwbedrijf te richten op de norm die in januari 2011 van kracht is, is eigenlijk alweer achterhaald, zo vinden ze bij GreenTech Homes. De gehanteerde bouwmethode wordt ook wel ‘passief bouwen’ genoemd. Het doel van een passieve woning is dat de kosten voor het verwarmen van de woning laag blijven. De energie die nodig is om de ruimte te verwarmen wordt namelijk geminimaliseerd. Bij de woningen van GreenTech Homes gebeurt dit door de houtskeletbouwwanden onder een hoge druk en temperatuur met Biobased Foamte vullen. De aansluitingen van de buitencomponenten worden dusdanig gedicht dat warmteverliezen door kieren en naden nagenoeg uitgesloten zijn. Met het gepatenteerde Passief Zero Ready concept heeft men dus een extreem energiezuinige woning met een comfortabel binnenklimaat. Hierdoor is de waarde van uw woning in de toekomst verzekerd, doordat het meest gunstige energielabel toegekend wordt aan deze woningen.

Energiewinst
Een bijkomend voordeel van het concept van GreenTech Homes is volgens Dirk Arnauts dat de woning in de basis gereed is om deze te upgraden naar de in 2020 vereiste energieneutrale woning. Dit komt doordat GreenTech Homes al bouwt volgens de in 2015 geldende EPC-norm van 0,4. Zo zijn de voorzieningen aanwezig om eenvoudig systemen te laten installeren om duurzame energie op te wekken. Een voorbeeld hiervan is fotovoltaïsche zonne-energie door middel van zonnepanelen. Sowieso is de energiewinst van een woning van GreenTech Homes enorm. De stookkosten gaan bijvoorbeeld drastisch omlaag.

Snelle bouwtijd
Opvallend is verder de snelle bouwtijd. Dirk Arnauts geeft aan dat woningen binnen twee à drie maanden staan. De woningen van GreenTech Homes worden namelijk in de moderne, volledig geautomatiseerde houtskeletbouwproductiestraat van de Ursem Bouwgroep uit Wognum gebouwd. Deze manier van prefab bouwen resulteert bovendien in relatief lage bouwkosten. De lage kosten zorgen ervoor dat deze manier van extreem energiezuinig bouwen niet langer voor velen onbereikbaar is.
 
Bereikbaar voor iedereen
Met de werkwijze van GreenTech Homes wordt een energiezuinige woning dus voor iedereen toegankelijk. Zij zijn in staat om op grote schaal woningen met passieve componenten te bouwen. En dat is wat dit jonge bouwbedrijf zo bijzonder maakt. Tot nu toe waren hier namelijk maar weinig bedrijven toe in staat. Dirk Arnauts: ‘Elk bouwbedrijf kan op passief niveau bouwen, maar niet elk bouwbedrijf kan dit voor iedereen.’

GreenTech Homes
GreenTech Homes bestaat uit een groep ervaren ondernemers, architecten, fabrikanten en ingenieurs. Zij ontwikkelen diverse objecten: niet alleen hedendaagse
woningen, maar ook objecten en projecten die zijn aangepast aan de huidige en toekomstige marktontwikkelingen. Daarnaast verzorgen zij ook grootschalige renovatieprojecten voor particulieren en woningbouwcorporaties. Samen hebben zij totaalconcepten ontwikkeld die alle energie- en milieueisen ver overtreffen, zelfs voor de toekomst. Dit gaat bovendien gepaard met een hoog wooncomfort. Daarnaast houden zij rekening met de bouwfysische eigenschappen van de
objecten, zodat deze gezond zijn om in te leven.