Deurenservice

De functie van de deur is het uitgangspunt. Niet de deur zelf.

Eén aanspreekpunt

Een totale en integrale aanpak vereenvoudigt de communicatie en ontzorgt. Traditioneel is in de bouw contact met veel partijen. Bij deuren en hang- & sluitwerk zijn dat minimaal de deurenleverancier, de afhanger en de leverancier van het hang- & sluitwerk. Door deze activiteiten onder te brengen bij DeurenService vermindert het aantal partijen en contactmomenten en neemt de beheersbaarheid en kwaliteit toe. Hierdoor worden faalkosten en het risico voor klanten gereduceerd.

Passend maatwerk

In een utiliteitsbouwproject zijn veel verschillende kozijnen qua afmeting, functie en positie. Voordat de deur gereed is, wordt het kozijn met behulp van een digitaal systeem ingemeten op de bouw. DeurenService garandeert zo een perfect sluitende deur, die op de bouw niet meer nabewerkt hoeft te worden. Bovendien zorgt deze aanpak er voor dat deze perfect sluitende deur ook de juiste functie vervult. Tevens moeten deuren steeds vaker voldoen aan de FSC® of PEFC™ eisen. De specialisten hebben kennis van (de eisen van) deuren, kozijnen en hang- & sluitwerk en zijn op deze manier in staat de deur exact te laten doen, wat deze moet doen. Een tevreden opdrachtgever is het resultaat.

Brede blik

Bij elk project kijken wij verder dan alleen de deur. Welke functie vervult deze deur? En welke rol spelen geluidwerendheid, brandwerendheid en vluchttechniek? ‘Ouderwetse’ bouwtekeningen of BIM? Voor ons maakt het niet uit. Deurenservice pakt beide op en zorgt voor een brede blik. Zo krijgt iedere deur een uniek nummer, zowel op papier als digitaal. Dit maakt het proces inzichtelijk en zorgt ervoor dat elke deur zijn functie behoudt. Dit unieke nummer is terug te vinden op tekeningen, bestellingen én facturatie. Om het proces rond te maken wordt de VCA* 2008/5.1 normering in het oog gehouden: voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.