string(1) "p"

Wijnbewaarkast van Le Chai

Wijnbewaarkast LMV 1500 | Le Chai

Om meerdere flessen voor lange tijd op dezelfde temperatuur en juiste luchtvochtigheid te bewaren en te laten rijpen, zijn er wijnbewaarkasten. Wijnbewaarkast LMV 1500 van Le Chai is uitgevoerd met 1 zone: een temperatuur tussen 5 en 22°C afhankelijk van het model, zodat de flessen klaar zijn om uitgeschonken te worden en de wijn op de ideale gebruikstemperatuur wordt gebracht.

Het behoud van een hygrometrie tussen 60 en 75% is belangrijk in een rijpingskelder, om de kurken van de lang rijpende flessen in optimale staat te houden. Uitdroging van deze kurken moet absoluut voorkomen worden. Door middel van een sensorsysteem zal de kelder reageren en de ideale hydrometrie behouden.

Meer informatie
Voor meer informatie bezoek ook eens onze website: www.lechai.be