Roostervuren

De Milafire Roostervuren onderscheiden zich doordat het gietijzeren rooster, de brander en de bediening als een geheel gemonteerd zijn. Door middel van een enkele aansluiting aan de gastoevoerleiding is het gasvuur voor gebruik gereed. De handbediening bevindt zich achter het bijgeleverde sierfront, dat in diverse uitvoeringen leverbaar is. Voor een afstandsbediening dient de elektronica altijd buiten de open haard geïnstalleerd te worden. Verkrijgbaar in aardgas of propaan-versie. Leverbaar met handbediening en afstandsbediening.

Veiligheid

Alle gastechnische onderdelen van de Milafire gasvuren zijn van hoogwaardige kwaliteit. De bijbehorende waakvlamset is voorzien van een zogenaamde oxypilot, d.w.z. zodra er een overmatig CO2 gehalte in de stookruimte aanwezig is, zal het vuur automatisch doven. Ook wordt elk gasvuur in zijn geheel getest en ingeregeld op de juiste waarden, conform de geldende CE-richtlijnen. Als extra beveiliging bij matige trek in de schoorsteen of bij mechanische geventileerde woningen is men genoodzaakt een rookafvoer-ventilator te plaatsen en een luchttoevoervoorziening aan te brengen. Uw leverancier kan u omtrent deze veiligheidsaspecten adviseren.

Installatie

De installatie dient te geschieden door een erkend installateur volgens de gebruikelijke voorschriften voor gasinstallaties (GAVO). Informeer altijd eerst bij uw leverancier of plaatselijke installateur welke mogelijkheden er voor u zijn, alvorens tot aankoop te besluiten.

Service

Milafire producten zijn optimaal gestest. Mocht er na installatie een storing optreden, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier die vervolgens de klacht met de fabrikant zal behandelen.

Garantie

Milan garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in haar product gedurende 10 jaar na de datum van aankoop op kosten van Milan worden hersteld of dat het product in zijn geheel wordt vervangen. De garantie omvat zowel materiaalkosten als arbeidsloon. Lees meer op onze website: http://www.milafire.nl/over-ons