Breedtevuren Milafire

De Milafire Breedtevuren zijn bij uitstek geschikt voor plaatsing in de muur bij bestaande en nieuw te bouwen open haarden. Het diepe en daardoor volle vuur maakt het vlammenbeeld spectaculair en uniek in de open haardenwereld. Vraag uw winkelier voor de plaatsingsmogelijkheden.

Veiligheid

Alle gastechnische onderdelen van de Milafire gasvuren zijn van hoogwaardige kwaliteit. De bijbehorende waakvlamset is voorzien van een zogenaamde oxypilot, d.w.z. zodra er een overmatig CO2 gehalte in de stookruimte aanwezig is, zal het vuur automatisch doven. Ook wordt elk gasvuur in zijn geheel getest en ingeregeld op de juiste waarden, conform de geldende CE-richtlijnen. Als extra beveiliging bij matige trek in de schoorsteen of bij mechanische geventileerde woningen is men genoodzaakt een rookafvoer-ventilator te plaatsen en een luchttoevoervoorziening aan te brengen. Uw leverancier kan u omtrent deze veiligheidsaspecten adviseren.

Installatie

De installatie dient te geschieden door een erkend installateur volgens de gebruikelijke voorschriften voor gasinstallaties (GAVO). Informeer altijd eerst bij uw leverancier of plaatselijke installateur welke mogelijkheden er voor u zijn, alvorens tot aankoop te besluiten.

Service

Milafire producten zijn optimaal gestest. Mocht er na installatie een storing optreden, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier die vervolgens de klacht met de fabrikant zal behandelen.

Garantie

Milan garandeert dat eventuele gebreken als gevolg van materiaal- en fabricagefouten in haar product gedurende 10 jaar na de datum van aankoop op kosten van Milan worden hersteld of dat het product in zijn geheel wordt vervangen. De garantie omvat zowel materiaalkosten als arbeidsloon. Lees meer op onze website: www.milafire.nl/over-ons.