Goed geïsoleerd loont - Gevelisolatie

Gevelisolatie heeft diverse voordelen. Zo zorgt het ervoor dat het verlies van warmte naar buiten vermindert. Hier lees je over de soorten gevelisolatie.

Guido van Loon 15 Februari 2011

Voor het milieu is gevelisolatie voordelig, want minder verbranding van gas betekent minder broeikasgassen en minder luchtvervuiling. Hierdoor daalt het gasverbruik. Maar er zijn meer voordelen; de tocht in huis vermindert en de kans op vochtproblemen wordt kleiner. Dit maakt het prettig wonen in een goed geïsoleerde woning. In de winter blijft het behaaglijk warm, in de zomer is het heerlijk koel. Bij gevelisolatie staat de constructie van de buitenmuur centraal.

Soorten gevelisolatie

Er zijn, afhankelijk van je woningtype en budget, drie mogelijkheden om je gevel te isoleren: je kunt de gevel van binnen, van buiten of in de spouw isoleren. Isoleren aan de binnenzijde van de gevel kunt u eventueel zelf uitvoeren. 

Spouwmuurisolatie en buitenisolatie kun je het beste aan een professional overlaten. De terugverdientijd van het plaatsen van gevelisolatie varieert van ongeveer drie jaar (spouwmuurisolatie) tot meer dan twintig jaar (isoleren van buitengevel).

Binnenisolatie

Het isoleren van de binnenzijde van de gevel gebeurt door middel van het plaatsen van een voorzetwand. Tussen de oude en de nieuwe wand komt dan isolatiemateriaal. De investering is relatief laag en in circa drie jaar weer terugverdiend. Deze methode is dus relatief goedkoop, nadeel is echter dat er minder energie mee bespaard wordt dan bij het isoleren van de buitengevel. Dat komt doordat er aan de binnenzijde meer obstakels zijn die niet eenvoudig geïsoleerd kunnen worden. Er moet dan het één en ander aangepast worden aan de elektriciteitsvoorzieningen binnenshuis, zoals de wandcontactdozen. Daarbij komt nog dat de werkzaamheden in huis uitgevoerd moeten worden. Deze kunnen daar de nodige hinder veroorzaken. Het is aan te raden om bij binnenisolatie te kiezen voor een relatief dun materiaal dat voldoende isoleert. Dit geeft minder ruimteverlies en is eenvoudiger aan te brengen bij de kozijnen. Let er goed op dat het materiaal nauwkeurig aangebracht wordt en pas hierbij op voor eventuele vochtproblemen. Die kunnen met name optreden bij de aansluiting op de binnenmuur, de vloer en het plafond. Het is verstandig om materiaal te gebruiken waarop een dampremmende laag is aangebracht. Let erop dat die laag naar de binnenkant van de kamer is gericht.

 

Buitenisolatie

Woningen zonder spouwmuren, met een zogenaamde steensmuurconstructie, kunnen het beste geïsoleerd worden met een gepleisterd buitengevelisolatiesysteem. Dit isolatiesysteem is echter ook toepasbaar bij woningen met een spouwmuur of bij gevels die aan een opknapbeurt toe zijn. Bij het isoleren van de buitenzijde van de gevel wordt een laag isolatiemateriaal op de buitenzijde van de muren aangebracht. De isolatielaag wordt vervolgens afgewerkt met pleisterwerk of een ander type gevelbekleding. Deze manier van isoleren levert veel energiebesparing op, maar is ook het duurst. Dat komt omdat het een arbeidsintensieve klus is, met hoge materiaalkosten. Buitenisolatie is het meest efficiënt omdat deze manier van isoleren voor een ‘warme gevel’ zorgt. Door het isolatiemateriaal aan de buitenkant van het gebouw te plaatsen, valt de meeste warmte te besparen. De gevels worden meestal afgewerkt met pleisterwerk of andere gevelbekleding. Hierdoor krijgt de hele gevel weer een frisse aanblik. Deze aanpak betekent tevens dat het aanzicht van de woning verandert. Doorgaans heb je hiervoor dan ook een omgevingsvergunning nodig. 

 

Spouwmuurisolatie

Een spouwmuur is de combinatie van een binnen- en een buitenmuur met een smalle luchtruimte daartussenin. Deze ruimte, de spouw, kan worden opgevuld met isolatiemateriaal. Een voordeel van spouwmuurisolatie is dat het meestal binnen één dag geregeld is en slechts één keer voor de levensduur van het huis hoeft te gebeuren. Daarnaast verdien je je investering snel terug, doordat er flink bespaard wordt op de stookkosten. Bovendien heb je minder last van buitengeluiden. Spouwmuurisolatie is voornamelijk interessant voor woningen die gebouwd zijn tussen 1930 en 1975. Oudere woningen hebben geen spouw en bij nieuwere woningen zijn de spouwmuren vaak al geïsoleerd. Belangrijk bij deze methode is om goed in de gaten te houden dat het voegwerk, het dak en de goten in orde zijn. Zo voorkom je dat regenwater in de spouw loopt en het isolatiemateriaal aangetast wordt.

 

Bouwjaar woning

Vaak is het bij een bewoner niet bekend of de woning volledig geïsoleerd is. Een isolatiebedrijf kan hierbij uitkomst bieden. Zij kunnen vaststellen of er gevelisolatie aanwezig is en of deze van goede kwaliteit is. Het bouwjaar van je woning geeft echter een goede indicatie; ook bouwtekeningen en informatie over eventuele eerdere verbouwingen kunnen inzicht geven.

 

Bouwjaar voor 1920

Woningen die voor 1920 gebouwd zijn, zijn tijdens de bouw niet geïsoleerd. In veel van deze huizen is later gevelisolatie aangebracht door middel van na-isolatie. Een voorbeeld hiervan is een voorzetwand tegen de binnenkant van de buitenmuur. Woningen uit deze periode hebben geen spouw in de buitenmuur.

 

Bouwjaar 1920 tot en met 1975

Woningen die tussen 1920 en 1975 gebouwd zijn, hebben meestal een gevel met een spouw die bij de bouw niet is geïsoleerd. Een deel van de buitenmuren uit deze periode zijn later wel na-geïsoleerd. In veel gevallen is de spouw opgevuld met isolatiemateriaal – spouwmuurisolatie dus.

 

Bouwjaar 1976 tot en met 1988

Gevels van woningen gebouwd in de periode 1976 tot 1988 zijn tijdens de bouw al geïsoleerd. De kwaliteit van deze isolatie is echter beperkt. Een deel van de woningen heeft later de gevelisolatie alsnog verbeterd (na-isolatie).

 

Bouwjaar 1989 en later

In de gevels van huizen uit bouwjaar 1989 of later, zit standaard isolatie; meestal is dat spouwmuurisolatie. Hoe nieuwer de woning, des te beter de gevelisolatie.

Na-isolatie

Woningen die vóór 1975 gebouwd zijn, zijn dus over het algemeen niet goed geïsoleerd. Dit leidt tot hoge stookkosten, meer dan de helft van de aangevoerde energie verdwijnt naar buiten. Het alsnog isoleren, het zogenaamde na-isoleren, is dan ook erg belangrijk. Na-isolatie is het achteraf isoleren van onder meer de gevel. Een voorbeeld van na-isolatie is, zoals gezegd, het isoleren van spouwmuren. Hiermee kan aanzienlijk op de stijgende energiekosten worden bespaard. Door de gevels van een huis te isoleren kan, afhankelijk van de situatie, op jaarbasis tussen de 225 m3 en 325 m3 gas worden bespaard. Dat is een bezuiniging van circa 10 tot 15% op de aardgasrekening! Geen overbodige luxe, gezien de gasprijsontwikkeling van de laatste jaren en de verwachtingen voor de toekomst. Een goed geïsoleerde woning levert nog meer voordelen op. De woonruimte wordt comfortabeler door een stabiele en behaaglijke binnentemperatuur. Eén van de isolatiemethodes is het inblazen van steenwolvlokken. Hierdoor blijft de temperatuur aan de binnenkant van de spouwmuur aanzienlijk hoger. De muur voelt niet meer kil aan en straalt geen hinderlijke kou meer af. Ook is de temperatuurverdeling in de ruimte veel gelijkmatiger, waardoor de thermostaat lager kan worden ingesteld. Na-isoleren met steenwolisolatie heeft nog meer voordelen. Steenwolisolatie is namelijk brandwerend en niet brandbaar. Daarbij is het ook nog eens erg duurzaam, je kunt er dus jaren mee vooruit.

Materialen

Isolatiematerialen die veel voor gevelisolatie gebruikt worden, zijn schapenwol, synthetische isolatiematerialen (zoals EPS) of materialen uit minerale grondstoffen (zoals glas- of steenwol). De isolatiematerialen verschillen in isolatiewaarde, vochtbestendigheid, geluiddemping, brandwerende eigenschappen of geschiktheid om aan te brengen in lastige hoekjes. Welk materiaal het langste mee gaat en het beste effect oplevert, hangt erg af van de situatie. Voor een optimaal effect is het vooral belangrijk om het isolatiemateriaal te gebruiken volgens de aanwijzingen van de leverancier. Het is meetbaar hoe goed een gevel (of andere constructie zoals een raam of vloer) warmte kan tegenhouden. Deze eigenschap wordt aangeduid als 'de warmteweerstand van een constructie', afgekort als Rc. Hoe hoger de Rc-waarde, des te beter de isolatie. Een gevel die zeer goed is geïsoleerd door isolatie vanaf de buitenzijde heeft een Rc van 4 of hoger. Een gevel (met spouwmuur) die niet is geïsoleerd heeft gemiddeld een Rc-waarde van 0,38. De Rc van een gevel neemt toe als de gevel wordt geïsoleerd. Hoeveel de Rc stijgt, hangt van het isolatiemateriaal: niet elk materiaal houdt warmte even goed tegen. Ook deze warmteweerstand kan je meten. Isolatiespecialisten noemen dat de warmteweerstand van het materiaal, afgekort als Rd. Een Rd-waarde vanaf 1,2 houdt warmte matig tegen. Materiaal dat warmte zeer goed tegenhoudt, heeft een Rd-waarde van 4. Dit verschil in materiaal leidt tot verschil in energiebesparing: isolatiemateriaal met een hoge Rd verlaagt de energierekening meer, dan materiaal met een lage Rd.

 

Besparing

Het gasverbruik voor centrale verwarming is per jaar gemiddeld circa 1200 m3. Voor huizen met een gemiddeld buitengeveloppervlak van ongeveer 25 m2 levert gevelisolatie jaarlijks een besparing op van 250 m3 gas (circa € 168,-). De kosten voor gevelisolatie zijn afhankelijk van het soort muur. Het isoleren van de buitenmuur kost ongeveer tussen de 110 en 140 euro per vierkante meter. Isoleren van de spouwmuren kost ongeveer tussen de 15 en 20 euro per vierkante meter. Deze kosten zijn vaak inclusief uitbesteding. De besparingen van de deze isolatiemaatregel ligt tussen de 5,5 en 6,5 euro vierkante meter gevel. Isoleren van je woning is nu financieel extra aantrekkelijk door een BTW-verlaging. De BTW voor gevelisolatie van woningen is verlaagd van 19% naar 6%. Het gaat daarbij om het BTW tarief voor arbeid en (in beperkte mate) voor materialen. De verlaging geldt niet voor overige ‘gewone’ verbouwingen. Daarnaast bestaat er een prima subsidieregeling van maximaal 200 euro voor een advies op het gebied van energiebesparing. Dit advies is op maat en wordt uitgevoerd door een erkend bedrijf, zodat men een duidelijk beeld krijgt om energiebesparende maatregelen te laten treffen. Tevens kan men een eenmalige premie van 300 euro ontvangen wanneer men door middel van het energiebesparingsprogramma een besparing van minimaal 20% kan bereiken. Dit energiebesparingsprogramma dient men stapsgewijs te laten uitvoeren. Deze energiebesparingslening is een bepaalde lening waarmee je voordelig een bedrag kunt lenen om milieu-ontlastende en energiebesparende maatregelen te nemen voor je woning. Je kunt tegen een zeer lage rente van 2% geld lenen voor bedragen tussen 2.500 euro en maximaal 15.000 euro wanneer de WOZ-waarde van je woning 350.000 euro of minder bedraagt. Op lange termijn zijn de kosten van de rente en aflossing lager dan de besparingen die je hebt door je woning te laten isoleren. Informeer ook bij je gemeente of provincie voor lokale regelingen voor wat betreft milieubesparende isolatiesubsidies. 

 

Tips voor het isoleren van de gevels

Denk aan het voegen van eventuele naden tussen muur en kozijn;

Zorg dat bij spouwmuurisolatie de spouw goed afgesloten is; regenwater is funest. Zorg voor goede afwatering;

Dicht eventuele naden met tape;

Als de pleisterlaag op de buitenwand beschadigd is, werk deze dan bij;

Laat het isolatiemateriaal goed aansluiten: door voegen kan veel warmte ontsnappen;

Mits goed uitgevoerd, kun je met thermische isolatie tevens geluid buiten houden: je slaat twee vliegen in één klap;

Heb je een garage? Isoleer deze dan mee! Doe je dit niet, dan kun je enorme warmteverliezen lijden. Daarnaast kun je gevaar lopen vanwege de door de auto uitgestoten koolmonoxide.

 

 

Ventilatie

Hoe beter je gevel is geïsoleerd, des te noodzakelijker om actief de lucht in huis te verversen. Een woning heeft naast de gebruikelijke klepramen, afvoerkanalen en ventilatieroosters altijd veel gaten en kieren waar opgehoopte stoffen langs kunnen verdwijnen (zoals uitgeademde CO2, verbrandingsgassen, tabaksrook en overtollig vocht). Frisse lucht stroomt zo ook naar binnen. Na grondige isolatie gebeurt dat niet minder. Houd daarom altijd een ventilatierooster of raampje open.

Guido van Loon - Wonen.nl