string(1) "p"

Villa

Villa Delphia heeft een serie met villa-ontwerpen gemaakt die gratis kunnen worden gedownload. Deze ontwerpen kunnen het vertrekpunt vormen voor uw nieuw te bouwen villa. Het gekozen ontwerp kan door Villa Delphia vervolgens aangepast worden naar uw wensen. Kiezen voor een villa uit de Villatheek betekent dat het ontwerpproces aanzienlijk wordt verkort en de totale ontwerpkosten aanzienlijk worden verminderd. 

Wensenpakket villa

Uw villa kan ook worden ontworpen aan de hand van uw specifieke eisen- en wensenpakket, zodat een persoonlijke en uniek ontwerp ontstaat. Villa Delphia is zeer flexibel in onze ontwerp- en uitwerkingsprocessen en stemmen deze altijd af op de wensen van de opdrachtgever. Zo hebben ze vele een fraaie en bijzondere villa ontworpen. Villa Delphia ontwerpt villa's naar uw maat.

Villa Delphia is zeer flexibel in de ontwerp- en uitwerkingsprocessen en stemmen deze altijd af op de wensen van de opdrachtgever. Zo hebben we vele een fraaie en bijzondere villa ontworpen.

Omdat mensen verschillen en het gehele ontwerptraject niet voor iedereen de meest ideale manier van onderzoeken is hebben wij een menukaart met fraaie basisontwerpen in verschillende stijlen samengesteld. Het basisontwerp maakt het mogelijk om in de prille onderzoeksfase, zonder kosten de mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw woning te verkennen. Met het ontwerp kunt u de eerste onderzoeken uitvoeren. Het ontwerp van uw keuze kunt u gratis downloaden en gebruiken.

Gemeente en welstandscommissie

De gemeente en welstandscommissie kunnen u vertellen of het gekozen basisontwerp passend wordt geacht op de locatie die u op het oog heeft. Een aannemer kan voor u een eerste indicatie van de bouwkosten geven. En uw financiële adviseur of hypotheker kan u voorrekenen of de plannen financieel haalbaar zijn. Zijn de inventarisaties naar tevredenheid afgerond, dan kan de volgende fase worden opgestart. Villa Delphia werkt het basisontwerp voor u uit tot een technisch ontwerp, waarin uw persoonlijke eisen en wensen zijn verwerkt, de constructies voldoen aan de locale omstandigheden (zoals oriëntatie op de zon en de benodigde funderingsconstructie) en de eisen van het bestemmingsplan. U begrijpt dat hier wel enige kosten aan verbonden zijn.

Maar omdat de mogelijkheden door uw onderzoek duidelijk zijn en zij veel technische onderdelen hebben uitgewerkt blijven de kosten wel laag. Villa Delphia geeft u graag uitleg over de unieke wijze van werken en de bijbehorende kosten.