string(1) "p"

Spannende zichtlijnen

In 2010 heeft Poortinga Bouw in samenwerking met Dorenbos Architecten een ontwerp gemaakt voor een villa in Bussum.

Vrij ontwerp woning

Op een langgerekt perceel, gelegen aan de rand van het Gooisch Natuurreservaat, stond een villa die weliswaar een zekere charme had, maar bouwtechnisch in slechte staat verkeerde. De mooie besloten tuin met zwembad en het kenmerkend bijgebouw dat als gastenverblijf in gebruik is, hebben de eigenaren doen besluiten de bestaande villa te slopen en hiervoor nieuwbouw te realiseren.

Voor de opdrachtgever was een vanzelfsprekende scheiding tussen zakelijk (kantoor aan huis) en privé een belangrijk uitgangspunt. Naast de fraaie bestaande tuin met bijgebouw, bepaalde dit in belangrijke mate de positionering van de villa op het perceel.

Hoge ruimten met veel licht, spannende ruimtelijke relaties en natuurlijk materiaalgebruik waren kernwoorden die in de overleggen veelvuldig op tafel kwamen. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp die op lineaire wijze is vormgegeven. Hoge transparante gevels. Door ruimten aan elkaar te koppelen, niveauverschillen te introduceren en vides te realiseren zijn er telkens weer spannende zichtlijnen, zowel dwars als diagonaal over de lengte van de villa.