Cintropur waterfilter

De Cintropur filters bestaan uit hoogwaardig synthetisch materiaal, en zijn bij uitstek geschikt voor drinkwater. Het Cintropur waterfilter wordt toegepast voor bescherming van het sanitar en leidingwerk en wordt in de waterleiding voor de waterontharder gemonteerd.  Zoals wij hem aanbieden is het Cintropur waterfirter gevuld met actief kool. Het grote porievolume en de oppervlakte van het actieve kool maken dit filter uitermate geschikt voor smaakverbetering, geurverwijdering, chloorvermindering, evenals de vermindering van ozon, en micro-verontreiniging en andere opgeloste organische stoffen zoals hormonen en medicijnen. 

Wij adviseren om de Cintropur te gebruiken in combinatie met de Sensorsoft waterontharder.

Gezond en schoon drinkwater

Omdat water niet vanzelfsprekend water is.

Aan water kunt u met het blote oog niet zien wat erin zit. Toch is het van groot belang te weten hoe het is met de samenstelleng van het water. Of misschien wilt u het wel helemaal niet weten en alleen maar genieten. Gelukkig kunt u rekenen op Aqua Comfort, of het nu gaat om drinkwater, proceswater, of zwembadwater. Met onze apparatuur komt er veilig water bij u uit de kraan. Zuiver, zacht en zinnenprikkelend.

 

Microbiologische verontreinigingen, of vondsten van medicijnen in drinkwater komen helaas nog steeds voor, zelfs in Nederland. Eenvoudigweg vertrouwen op de kwaliteit van uw kraanwater biedt dus niet altijd genoeg bescherming. Voor een garantie op schoon en veilig drinkwater zult u zelf maatregelen moeten nemen: drinkwater zuiveren met een waterfilter.


Onderzoek naar medicijnen in water

Medicijnen in uw drinkwaterHet RIVM heeft in november 2008 het rapport 'Geneesmiddelen in bronnen voor drinkwater' gepubliceerd. In het rapport stelt het RIVM onder andere dat er door de vergrijzing in de toekomst vaker medicijnresten in het milieu terecht kunnen komen. Ook beschrijft het rapport hoe drinkwaterbedrijven die medicijnresten monitoren. De waterbedrijven houden deze ontwikkelingen namelijk scherp in de gaten, want ze willen voorkomen dat er stoffen in het grondwater terecht komen die de kwaliteit van het water beïnvloeden. Drinkwater bevat steeds vaker concentraties geneesmiddelen. De medicijnen die in het drinkwater terechtkomen zijn slecht afbreekbaar en worden veel gebruikt. In het rapport staat een lijst met 33 resten van geneesmiddelen die mogelijk in het grondwater terecht kunnen komen.  Het RIVM benadrukt dat de hoeveelheden laag zijn (dat was met de dioxine in paling ook destijds) en dat de effecten op de volksgezondheid (nog) te verwaarlozen zijn. Wel ligt er een pakket maatregelen klaar die verdere vervuiling moeten voorkomen. Zo wil het kabinet dat toekomstige geneesmiddelen beter worden opgenomen door het lichaam en makkelijker afbreekbaar zijn als ze het lichaam verlaten. Tijdens een onderzoek in 2003 werden vier geneesmiddelen aangetroffen in het drinkwater. Bij het meest recente onderzoek werden er al 22 geneesmiddelen aangetoond. De meest voorkomende medicijnen in het drinkwater zijn de pijnstillers acetylsalicylzuur (aspirine) en fenazon en het epilepsiemiddel carbamazepine. Ook zijn er resten van antidepressivum fluoxetine aangetroffen. 
De restanten zijn het gevolg van medicijngebruik bij zowel mensen als dieren (vee). Ze komen via ontlasting in de bodem, of via het riool bij de afvalwaterzuivering terecht. Na de afvalwaterzuivering belanden ze vervolgens in de rivier. Vanuit de rivier infiltreert water in de bodem dat richting onze grondwaterwinningen stroomt.

 

De Cintropur zorgt in combinatie met een Sensorsoft waterontharder voor continu zacht water uit alle kranen van het huis en verwijdert dankzij het actieve koolfilter onaangename geuren, kleuren, smaakstoffen, hormoon- en medicijnresten en pesticide. Bovendien haalt hij alle kleine zwevende deeltjes uit het water.